YALLAH (TDK)


1 . "Ey Tanrı'm" anlamında bir seslenme sözü: "Millet, muharebenin başladığını, Gazi'nin Sivas'a geldiğini duyar duymaz yallah demiş, Salihli'ye gitmiş."- A. Gündüz.
2 . "Haydi, yürü, kalk, git" anlamlarında bir kovma sözü.

Yallah kelimesi baş harfi Y son harfi H olan bir kelime. Başında Y sonunda H olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi H . Başı Y sonu H olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

DUYAR Nedir?


1 . Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
2 . Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan: "Duyar bölge."- .

DUYMA Nedir?

Duymak durumu: "Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım."- S. F. Abasıyanık.

GAZİ Nedir?


1 . Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse: "Gazi Baba, etrafında binlerce gazi ile bir tepede yatardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı: "Gazi Mustafa Kemal."- .
3 . Savaştan sağ olarak dönen kimse: "Şimdi İstanbul taklarının yeşil taflanları altından gaziler geçiyor."- A. Gündüz.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

KOVMA Nedir?

Kovmak işi: "Türkçüler, terkipli lisanla beraber aruz veznini de millî edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler."- Z. Gökalp.

MUHAREBE Nedir?


1 . Savaşın bölümlerinden biri: "Muharebe zamanında ailemiz büyük felaketler geçirdi."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz Güçlü tartışma.

SESLENME Nedir?


1 . Seslenmek işi.
2 . Sözü birine veya birilerine yöneltme, hitap.

TANRI Nedir?

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Birleşik Sözler çok tanrılı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=çok tanrılı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 neden tanrıcı http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=neden tanrıcı&EskiSoz=tanrı&GeriDon=2 Tanrı (II) özel, isim, din b. (***) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

YALLAH Nedir?


1 . "Ey Tanrı'm" anlamında bir seslenme sözü: "Millet, muharebenin başladığını, Gazi'nin Sivas'a geldiğini duyar duymaz yallah demiş, Salihli'ye gitmiş."- A. Gündüz.
2 . "Haydi, yürü, kalk, git" anlamlarında bir kovma sözü.

A A H L L Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yallah,

5 Harfli Kelimeler

Allah, Halay, Hayal,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Ayal, Ayla, Hala, Haya, Lala,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ala, Aya, Hal, Hay, Lal, Yal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Ay, Ha, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.