YALANSIZ (TDK)


1 . İçinde yalan olmayan: "Yalansız söz."- .
2 . zarf Doğru bir biçimde: "Yalansız konuşur."- .

Yalansız kelimesi baş harfi Y son harfi Z olan bir kelime. Başında Y sonunda Z olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı Y sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KONUŞ Nedir?


1 . Konma işi.
2 . askerlik Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi.
3 . coğrafya Konum.

KONUŞU Nedir?

Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, kolokyum.

YALAN Nedir?


1 . Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim.
2 . sıfat Uydurma.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A I L N S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yalansız, Yazınsal,

7 Harfli Kelimeler

Aynasız,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Alyans, Anasıl, Anasız, Anısal, Asyalı, Aynalı, Yalnız, Yansız, Yasalı, Yazıla,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Analı, Ansız, Aslan, Aynaz, Aysız, Nasıl, Nazal, Nazlı, Salya, Sanal, Sanlı, Sayın, Sazan, Sazlı, Yalan, Yalaz, Yalın, Yalız, Yanal, Yanlı, Yansı, Yasal, Yaslı, Yazın, Yılan, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alaz, Alın, Anal, Anız, Asal, Asıl, Asla, Asya, Ayal, Ayan, Ayaz, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Laza, Sala, Salı, Sana, Sanı, Saya, Sayı, Sıla, Yalı, Yasa, Yazı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ana, Anı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ayn, Aza, Azı, Lan, Laz, Nal, Nas, Naz, Sal, San, Say, Saz, Yal, Yan, Yas, Yaz, Yıl, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.