YALANLANIŞ (TDK)

Yalanlanmak eylemi ya da biçimi.

Yalanlanış kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YALANLANMAK Nedir?

Yalanlama işi yapılmak veya yalanlama işine konu olmak.

A A A I L L N N Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Anlaşılan,

8 Harfli Kelimeler

Nallanış,

7 Harfli Kelimeler

Anlayış, Yalanış,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alaylı, Aynalı, Yanlış,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Analı, Nalan, Nalın, Nanay, Şanlı, Şayan, Yalan, Yalın, Yanal, Yanış, Yanlı, Yaşlı, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alın, Alış, Allı, Anal, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Lala, Naaş, Yalı, Yaşa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ana, Anı, Aşı, Aya, Ayı, Ayn, Lal, Lan, Nal, Nan, Şal, Şan, Yal, Yan, Yaş, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Aş, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.