YAKALIKAMÇILILAR (TDK)

Deniz ya da tatlı sularda yaşayan kamçılı, birgözeli hayvanlar familyası.

Yakalıkamçılılar kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi A , Başı Y sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRGÖZELİ Nedir?

Yapısı tek bir gözeden oluşan (hayvan ya da bitki), tekhücreli.

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KAMÇI Nedir?


1 . Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı: "İnce ve uzun parmaklı elleri kamçı tutmasını bilmiyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . denizcilik Bir ucu bir yere bağlı, öbür ucu herhangi bir işte kullanılmak için serbest bırakılan halat.
3 . biyoloji Spermatozoitlerde ve bazı tek hücreli hayvanlarda hareketi sağlayan ipliksi organ.

KAMÇILI Nedir?


1 . Kamçısı olan.
2 . mecaz Zor kullanan.

TATLI Nedir?


1 . Şeker tadında olan: "Tatlı nar. Tatlı elma."- .
2 . Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen: "Tatlı su. Tatlı salatalık."- .
3 . isim Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek: "Baklava, revani, lokma birer tatlıdır."- .
4 . zarf Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla: "Ne tatlı bakıyordu."- .
5 . mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren: "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı."- Y. Z. Ortaç.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A A A I I I K K L L L M R Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aykırılamak, Karaçalılık,

10 Harfli Kelimeler

Açıklamalı, Aykırılama, Aylakçılık, Aylıkçılık, Ayrımlılık, Çalımlılık, Çalkalamak, Çayırlamak, Çıkarılmak, Kaçırılmak, Kalaylamak, Kalımlılık, Kamçılılar, Kayarlamak, Kayırılmak, Kılıçlamak,

9 Harfli Kelimeler

Açıklamak, Açıklıkla, Açkılamak, Akaçlamak, Akçalamak, Akıllılık, Alaylılık, Alçılamak, Alımlılık, Amaçlılık, Arakçılık, Araklamak, Arıklamak, Arkalamak, Arkalıklı, Ayakçılık, Ayaklamak, Ayaklılık, Ayarlamak, Ayıklamak, Aykırılık, Çalkalama, Çayırlama, Çaylaklık, Çıkarılma, Çıkılamak, Kaçamaklı, Kaçırılma, Kalakalma, Kalaylama, Karalamak, Karıklama, Kayarlama, Kayırılma, Kılıçlama, Kırçıllık, Kırıklama, Kıyılamak, Yakalamak, Yakalıklı,

8 Harfli Kelimeler

Açıklama, Açkılama, Akaçlama, Akçalama, Akçıllık, Alalamak, Alçaklık, Alçalmak, Alçılama, Araklama, Aralamak, Aralıklı, Arıklama, Arılamak, Arkalama, Ayaklama, Ayarlama, Ayıklama, Aylaklık, Ayrıklık, Ayrılmak, Çakıllık, Çakılmak, Çakmaklı, Çalarmak, Çalımlık, Çalkamak, Çarıklık, Çayırlık, Çıkarmak, Çıkılama, Çıkılmak, Çıkralık, Çıkrıklı, Çıraklık, Iralamak, Irkçılık, Kaçılmak, Kaçırmak, Kakalama,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Açılama, Açılmak, Açmalık, Aklamak, Alakalı, Alalama, Alarmak, Alçalma, Alçarak, Alıklık, Alırlık, Allamak, Aralama, Arıklık, Arılama, Arkalıç, Arkalık, Arlılık, Ayakçak, Ayaklık, Ayıklık, Ayıkmak, Ayılmak, Ayırmaç, Ayırmak, Aylakçı, Aylamak, Aylıkçı, Aylıklı, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılma, Ayrımlı, Çakıllı, Çakılma, Çalarma, Çalılık, Çalımlı, Çalkama,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açılma, Açkılı, Akıllı, Aklama, Akyaka, Alaçam, Alaçık, Alarma, Alaylı, Alçılı, Alıkça, Alımlı, Allama, Amaçlı, Amalık, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Aramak, Arıkçı, Arılık, Arkalı, Armalı, Ayakçı, Ayaklı, Ayarlı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Ayıraç, Ayırma, Aykırı, Aylama, Ayrılı, Çakılı, Çakmak, Çalılı, Çalkak,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Akala, Akçıl, Aklık, Akmak, Alaka, Alarm, Alçak, Alkım, Allık, Almaç, Almak, Araka, Arama, Arkaç, Aylak, Aylık, Aymak, Ayraç, Ayrıç, Ayrık, Ayrım, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakım, Çakır, Çakma, Çakra, Çalak, Çalar, Çalık, Çalım, Çalkı, Çalma, Çarık, Çarka, Çayır, Çaylı,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akar, Akça, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Allı, Alma, Amaç, Amal, Araç, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayça, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Çakı, Çalı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Çak, Çal, Çam, Çar, Çay, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kar, Kay, Kıç, Kıl, Kır, Lak, Lal, Lam, Maç, Mal, Ram, Ray, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.