YAKINSAMA (TDK)


1 . Yakınsamak işi.
2 . fizik, matematik Aradaki açıklık sonsuz küçülerek fakat kesişmeden bir noktaya, bir limite doğru yaklaşma.

Yakınsama kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi S , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı Y sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AÇIKLIK Nedir?


1 . Açık olma durumu, aleniyet.
2 . Uzaklık, mesafe.
3 . Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer.
4 . Boş ve geniş yer, meydanlık.
5 . Bir yerin uzaklara kadar bakılabilecek ve bakanın içinde ferahlık doğuracak durumda olması: "Kırlardaki açıklık insanı dinlendirir."- .
6 . Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu: "Demokrasi bir açıklık rejimidir."- .
7 . edebiyat Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh: "Reşat Nuri'nin anlatımında açıklık vardır."- .
8 . fizik Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

FAKAT Nedir?

Yalnız, ancak, ama, °lakin.

FİZİK Nedir?


1 . Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı: "Fizik bilimi mekanik, ısı, ışık, elektrik ve manyetizma bölümlerine ayrılır."- .
2 . İnsanın doğal yapısı.
3 . Kişinin dış görünüşü.

KESİŞ Nedir?

Kesmek eylemi ya da biçimi.

KESİŞME Nedir?

Kesişmek işi.

LİMİT Nedir?


1 - Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta ya da yer.
2 - Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

NOKTA Nedir?


1 . Çok küçük boyutlarda işaret, benek.
2 . Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.
3 . Yer: "Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık."- A. Haşim.
4 . Konu, konu ile ilgili önemli bölüm: "Genç adam, o noktada alaka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . Nöbetçi bulunan yer: "Orada polis noktası var."- .
6 . Nöbetçi, gözcü, bekçi: "O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz."- Ö. Seyfettin.
7 . mecaz Sınır, derece, radde: "Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada..."- .
8 . dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.).
9 . matematik Hiçbir boyutu olmayan işaret.
10 . spor Orta nokta.

SONSUZ Nedir?


1 . Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî: "Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak."- M. Yesari.
2 . Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan: "Sonsuz gök."- .
3 . Çok: "İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var."- R. E. Ünaydın.
4 . isim Sonu ve sınırı olmayan şey.
5 . matematik Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).

YAKINSAMAK Nedir?


1 . Bir şeyin yakın zamanda olacağını düşünmek, olmasını yakın görmek.
2 . matematik Değişken bir büyüklük durağan bir büyüklüğe, hiçbir zaman erişmemek şartıyla gittikçe yaklaşmak.

YAKLAŞMA Nedir?

Yaklaşmak işi, iktiran.

A A A I K M N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yakınsama,

8 Harfli Kelimeler

Yansımak,

7 Harfli Kelimeler

Kasınma, Kaynama, Sakınma, Sınamak, Yakınma, Yansıma, Yasamak, Yıkanma,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akasya, Aksama, Amasya, Ayaksı, Ayıkma, Kanama, Kınama, Manyak, Manyas, Sanmak, Saymak, Sayman, Sınama, Sınmak, Yanmak, Yasama, Yasmak, Yasmık, Yıkama,

5 Harfli Kelimeler

Akman, Aksam, Aksan, Anmak, Asmak, Aymak, Kaman, Kanma, Kasım, Kasma, Kasnı, Kayan, Kayın, Kayma, Kısma, Kıyam, Kıyas, Kıyma, Makas, Manas, Mayın, Mayıs, Mayna, Nakıs, Sakın, Saman, Sanık, Sanma, Sayım, Sayın, Sayma, Sıkma, Sımak, Sınma, Yakım, Yakın, Yakma, Yamak, Yaman, Yanak,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akın, Akma, Aman, Anam, Anık, Anka, Anma, Asık, Asım, Askı, Asma, Asya, Ayak, Ayan, Ayık, Ayın, Ayma, Ayna, Aynı, Iska, Kama, Kana, Kanı, Kasa, Kaya, Kayı, Kına, Kısa, Kıya, Mana, Masa, Mask, Maya, Saka, Sana, Sanı, Saya, Sayı, Sıma,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Ask, Aya, Ayı, Ayn, Kam, Kan, Kas, Kay, Kın, Mas, Nam, Nas, Sak, Sam, San, Say, Sık, Yak, Yan, Yas,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, As, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.