YAKINDOĞU (TDK)

Akdeniz'in doğu kıyısındaki ülkelerle (Suriye, Mısır, Lübnan, İsrail) Ürdün'ün oluşturduğu bütüne verilen ad.

Yakındoğu kelimesi baş harfi Y son harfi U olan bir kelime. Başında Y sonunda U olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi D , yedinci harfi O , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi U . Başı Y sonu U olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

MISIR Nedir?


1 . Buğdaygillerden, gövdesi boğumlu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık
2 m olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays).
2 . Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü.
3 . Bu ürünün taneleri.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A D I K N O U Y Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Uyanık, Yandık,

5 Harfli Kelimeler

Andık, Aydın, Dığan, Doğan, Donuk, Kadın, Kağnı, Kayın, Kondu, Konya, Koyun, Kunda, Nakdı, Oynak, Yakın, Yanık, Yankı, Yoğun, Yunak,

4 Harfli Kelimeler

Ağın, Akın, Anık, Ayık, Ayın, Aynı, Dank, Dayı, Doğa, Doğu, Doku, Duka, Kadı, Kanı, Kano, Kayı, Kına, Kıya, Konu, Koyu, Odak, Odun, Oğan, Onay, Oyuk, Oyun, Uyak, Yağı, Yakı, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Anı, Ayı, Ayn, Dağ, Dok, Don, Dua, Dun, Duy, Kan, Kay, Kığ, Kın, Kod, Koy, Oda, Ona, Oya, Yad, Yağ, Yak, Yan, Yoğ, Yok,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Ak, An, Ay, Do, Od, Ok, On, Oy, Un, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.