YAKINÇAĞ (TDK)

Fransız Büyük İhtilali'nden (1789) zamanımıza kadar olan süre.

Yakınçağ kelimesi baş harfi Y son harfi Ğ olan bir kelime. Başında Y sonunda Ğ olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ğ . Başı Y sonu Ğ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

FRANSIZ Nedir?

Fransa'da yaşayan bir halk ve bu halkın soyundan olan kimse.

İHTİLAL Nedir?


1 - Bir devletin, ekonomik, sosyal ve politik yapısında uzun süreli bir düzenkurulmasına yol açan köklü değişiklik.
2 - Kökten değişim.
3 - Hükümet darbesi.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A I K N Y Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ayakçın,

6 Harfli Kelimeler

Ayakçı, Çağnak, Kaynaç,

5 Harfli Kelimeler

Çakın, Çanak, Çayan, Çıkan, Çıyan, Kağan, Kağnı, Kayaç, Kayan, Kayın, Yakın, Yanak, Yanık, Yankı,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açkı, Ağaç, Ağın, Akaç, Akça, Akın, Anaç, Anık, Anka, Ayak, Ayan, Ayça, Ayık, Ayın, Ayna, Aynı, Çağa, Çakı, Çığa, Kaça, Kaçı, Kana, Kanı, Kaya, Kayı, Kına, Kıya, Yağı, Yaka, Yakı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Çağ, Çak, Çan, Çay, Çığ, Çın, Kaç, Kan, Kay, Kıç, Kığ, Kın, Yağ, Yak, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, An, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.