YAHUDİCE (TDK)


1 . Yahudi dili.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan: "Yahudice türkü."- .

Yahudice kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi U , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi C , sekizinci harfi E . Başı Y sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÜ Nedir?

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume: "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden."- C. S. Tarancı.

YAHUDİ Nedir?

Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A C D E H U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yahudice,

6 Harfli Kelimeler

Dahice, Yahudi,

5 Harfli Kelimeler

Haydi,

4 Harfli Kelimeler

Cedi, Cide, Dahi, Daye, Deha, Deyi, Diya, Diye, Hadi, İade, İdea, İhya, Uhde, Yahu, Yedi, Yuha,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Adi, Ahi, Ahu, Dah, Deh, Dua, Duy, Eda, Edi, Hac, Had, Hay, Hey, Huy, İde, İye, Uca, Udi, Yad, Yuh,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Ay, Ce, De, Eh, Ey, Ha, He, Hu, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.