YADSINMA (TDK)

Yadsınmak işi: "Yeniye varmak için eskinin hırpalanmasını, az çok yadsınmasını da anlarım."- N. Ataç.

Yadsınma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi S , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı Y sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATAÇ Nedir?

Atalardan gelen, ata ile ilgili olan.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

VARMAK Nedir?


1 - Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, gitmek, °vasıl olmak.
2 - Belli bir duruma ya da düzeye gelmek.
3 - Hoş olmayan bir sona ermek.
4 - Bir şeyi iyice anlamak ya da duymak.
5 - Acımadan, çekinmeden yapmak.
6 - (Kadın) Evlenmek.
7 - Bir durumdan bir başka duruma geçmek.

YADSINMA Nedir?

Yadsınmak işi: "Yeniye varmak için eskinin hırpalanmasını, az çok yadsınmasını da anlarım."- N. Ataç.

YADSINMAK Nedir?

Yadsıma işi yapılmak.

A A D I M N S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yadsınma,

7 Harfli Kelimeler

Dayanım, Yadsıma, Yansıma,

6 Harfli Kelimeler

Manyas, Saydam, Sayman, Sınama,

5 Harfli Kelimeler

Adamı, Adına, Aydın, Manas, Manda, Mayın, Mayıs, Mayna, Nadas, Saman, Sanma, Sayım, Sayın, Sayma, Sınma, Yaman, Yanma, Yansı, Yasma,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aday, Adım, Aman, Anam, Anma, Asım, Asma, Asya, Ayan, Ayın, Ayma, Ayna, Aynı, Dama, Dana, Dans, Dayı, Mana, Masa, Maya, Sada, Sana, Sanı, Saya, Sayı, Sıma, Yama, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ayn, Dam, Mas, Nam, Nas, Sam, San, Say, Yad, Yan, Yas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, As, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.