YADESTETİK (TDK)

Estetiğe aykırı.

Yadestetik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYKIRI Nedir?


1 . Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa.
2 . Çapraz, ters.
3 . Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal.
4 . mecaz Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay.
5 . matematik Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.

ESTET Nedir?

Sanatsal ürünler arasında güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi.

A D E E K S T T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Estetik, Katiyet, Kiyaset,

6 Harfli Kelimeler

Asetik, Ateist, Destek, Disket, Etiket, İskete, İsteka, Kaside, Statik, Takdis, Takiye, Taksit, Takyit, Tasdik, Tediye,

5 Harfli Kelimeler

Adese, Akide, Aside, Astik, Dasit, Deist, Deste, Detay, Dikey, Dikse, Dikta, Dikte, Diyet, Estet, İstek, Kadit, Kaide, Kaset, Kasti, Kesat, Kesit, Sadet, Sadik, Sakit, Sedye, Sekte, Setik, Seyek, Seyit, Siyak, Siyek, Taksi, Takti, Tasdi, Teati, Tedai, Tekit, Tekst, Tesit, Testi,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Akis, Akit, Akse, Aksi, Asit, Atik, Ayet, Daye, Deyi, Disk, Diya, Diye, Edat, Edik, Eksi, Ekti, Esik, Eski, Etek, Etik, Etki, İade, İdea, Kase, Kast, Kati, Kedi, Kese, Kete, Kist, Sade, Saik, Sake, Saki, Saye, Seda, Seki, Site, Siya,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Aks, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Dek, Dik, Eda, Ede, Edi, Eke, Eti, İde, İka, İsa, İta, İye, Kas, Kat, Kay, Kes, Ket, Kit, Sak, Say, Sek, Set, Sik, Sit, Ski, Tak, Tas, Tat, Tay, Tek, Tik, Yad,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, As, At, Ay, De, Ek, Es, Et, Ey, İs, İt, Ke, Ki, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.