YADERKLİK (TDK)


1 - Bir topluluğun yabancı kimseler tarafından yönetilmesi durumu.
2 - Dışardan gelen yasa ya da buyruğa göre davranma, "özerklik" karşıtı.

Yaderklik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

TARAFINDAN Nedir?


1 . Herhangi birinden: "Dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı."- A. Ş. Hisar.
2 . Eliyle, aracılığıyla.
3 . Türünden, çeşidinden.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

YABANCI Nedir?


1 . Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.
2 . Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım."- M. Ş. Esendal.
3 . Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı."- Y. Z. Ortaç.
4 . Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: "Yağın içinde yabancı maddeler var."- .
5 . Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: "Bu uygulamanın yabancısıyım."- .
6 . Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: "Yabancı arabalar buraya park edemez."- .

YÖNETİLME Nedir?

Yönetilmek işi.

A D E K K L R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Adliye, Akliye, Ardiye, Kadril, Kalker, Kareli, Laedri, Yarlik,

5 Harfli Kelimeler

Akide, Daire, Dakik, Dekar, Delik, Derik, Derya, Dikel, Dikey, Dilek, Direk, Direy, Diyar, Erika, Erkli, Erlik, İdare, İdeal, İdrak, İrade, Kader, Kadir, Kaide, Karye, Kelik, Kerki, Kikla, Kiler, Kirde, Kredi, Ladik, Lider, Rakik, Riyal, Yerli,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Akik, Akil, Akli, Dair, Daye, Deli, Delk, Deri, Derk, Deyi, Diya, Diye, Edik, Ekli, Elik, Erik, Eril, İade, İare, İdea, İlke, Kail, Kale, Kare, Kari, Kedi, Keka, Kile, Kira, Klik, Kral, Laik, Lake, Lika, Lira, Rika, Riya,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ali, Ari, Ark, Dal, Dar, Dek, Dik, Dil, Eda, Edi, Ela, Elk, Erk, İde, İka, İla, İle, İlk, İye, Kak, Kal, Kar, Kay, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kir, Lak, Ley, Lir, Ray, Rey, Yad, Yak, Yal, Yar, Yek,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, Ay, De, Ek, El, Er, Ey, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.