YADIMLAMAK (TDK)

Canlı protoplazmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküller enerji çıkararak yanmak.

Yadımlamak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi I , beşinci harfi M , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

ENERJİ Nedir?


1 . Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke: "Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji."- .
2 . Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
3 . mecaz Manevi güç: "Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim."- P. Safa.

KARMAŞIK Nedir?


1 . İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil: "Karmaşık bir sorun. Karmaşık bir düşünce."- .
2 . kimya Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks.
3 . teknoloji Üstün teknolojisi olan, sofistike.
4 . mecaz Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike.
5 . mecaz Anlaşılması güç olan (durum), sofistike.

MOLEKÜL Nedir?


1 . Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
2 . fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
3 . mecaz Bir bütünün en küçük parçası.

PROTOPLAZMA Nedir?

Yapı bakımından çekirdek ve sitoplazmadan oluşan, yan sıvı, saydam ve canlı hücrenin metabolizma olaylarının oluştuğu yer.

YANMA Nedir?


1 . Yanmak işi: "Vücudumda yanma ile beraber garip bir titreme de vardı."- R. N. Güntekin.
2 . kimya Bir cismin oksijenle birleşmesi sırasında ortaya çıkan olayların tümü.

YAPILI Nedir?


1 . Yapısı herhangi bir nitelikte olan: "Güzel yapılı. Sağlam yapılı."- .
2 . Vücudu gelişmiş, iri: "Yapılı bir adam."- .

A A A D I K L M M Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yadımlamak,

9 Harfli Kelimeler

Adımlamak, Yadımlama,

8 Harfli Kelimeler

Adımlama, Ayıklama, Damlamak, Yamalmak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaylık, Aklımda, Ayılmak, Aylamak, Dalamak, Damaklı, Damlama, Dayaklı, Dayamak, Madalya, Madımak, Makadam, Mayalık, Yakılma, Yalamak, Yamalık, Yamalma, Yamamak,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adamak, Aklama, Amalık, Ayaklı, Ayıkma, Ayılma, Aylama, Dalama, Dalmak, Damalı, Dayalı, Dayama, Daylak, Iklama, Kamalı, Malama, Mayalı, Yakalı, Yalaka, Yalama, Yamalı, Yamama, Yıkama, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adama, Adamı, Akala, Alaka, Alkım, Almak, Aylak, Aylık, Aymak, Dalak, Dalma, Dalya, Damak, Damal, Damla, Damlı, Dayak, Dılak, Kalay, Kalım, Kalma, Kalya, Kayma, Kılma, Kıyam, Kıyma, Layık, Maada, Madam, Makam, Malak, Malya, Mamak, Yakım, Yakma, Yalak, Yalım, Yamak, Yıkma,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Aldı, Alık, Alım, Alma, Amal, Amma, Ayak, Ayal, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Dama, Dayı, Kadı, Kala, Kama, Kaya, Kayı, Kıya, Laka, Lama, Mala, Mama, Maya, Yaka, Yakı, Yalı, Yama,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Aya, Ayı, Dal, Dam, Kal, Kam, Kay, Kıl, Lak, Lam, Mal, Yad, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.