YABANİKİMYON (TDK)

Ayrı taçyapraklı ikiçeneklilerden, Doğu Anadolu'da yetişen otsu bir bitki (Zygophiyium fabago).

Yabanikimyon kelimesi baş harfi Y son harfi N olan bir kelime. Başında Y sonunda N olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi Y , onbirinci harfi O , onikinci harfi N . Başı Y sonu N olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

İKİÇENEKLİLER Nedir?

Tohumlarında iki çenek bulunan kapalıtohumlu bitkiler sınıfı.

OTSU Nedir?

Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki).

TAÇYAPRAKLI Nedir?

Taçyaprakları herhangi bir durumda olan.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A A B K M N N O Y Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Biyokimya,

8 Harfli Kelimeler

Boyanmak, Oynanmak,

7 Harfli Kelimeler

Abonman, Amniyon, Amonyak, Biyonik, Boyamak, Boyanma, İnanmak, Kambiyo, Kimyoni, Kombina, Onanmak, Oynamak, Oynanma,

6 Harfli Kelimeler

Anonim, Banmak, Baykan, Baymak, Biaman, Boyama, Boyana, İnanma, İyonik, Kamyon, Kanyon, Kimyon, Makina, Manika, Manyak, Manyok, Minyon, Nikbin, Onamak, Onanma, Oynama, Yabani, Yanmak, Yaymak, Yonmak,

5 Harfli Kelimeler

Abani, Akman, Anmak, Anyon, Aymak, Bakam, Bakan, Bakma, Bamya, Banak, Banka, Banko, Banma, Banyo, Bayan, Bayma, Boyna, İmbik, İmkan, Kaban, Kabin, Kaman, Kanma, Kanon, Kayan, Kayma, Kimya, Kinin, Kobay, Kombi, Konma, Konya, Koyma, Mania, Mayna, Minik, Nanay, Nanik, Onama, Onmak,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akma, Aman, Amin, Anam, Anka, Anma, Ayak, Ayan, Ayin, Ayma, Ayna, Ayni, Baki, Bana, Bani, Bank, Bayi, Bina, Bini, Boya, İbik, İkna, İkon, İman, İnak, İnam, İnan, İnik, İyon, Kaba, Kaim, Kain, Kama, Kana, Kani, Kano, Kaya, Kimi, Koma,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Aka, Ama, Ana, Ani, Aya, Ayn, Bak, Ban, Bay, Bin, Boa, Bok, Bom, Boy, İka, İki, İma, İni, İyi, Kam, Kan, Kay, Kim, Kin, Kom, Koy, Mai, Nam, Nan, Nim, Nom, Oba, Oma, Ona, Oya, Yak, Yan, Yay,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, An, Ay, İm, İn, Ki, Mi, Ok, Om, On, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.