YABANCILLIK (TDK)

Bir eserde uzak, yabancı ülkelerle ilgili olayları, kişileri, yöresel görüşleri yansıtma, egzotizm.

Yabancıllık kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EGZOTİZM Nedir?

Yabancıllık.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YABANCI Nedir?


1 . Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.
2 . Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım."- M. Ş. Esendal.
3 . Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı."- Y. Z. Ortaç.
4 . Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: "Yağın içinde yabancı maddeler var."- .
5 . Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: "Bu uygulamanın yabancısıyım."- .
6 . Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: "Yabancı arabalar buraya park edemez."- .

YANSI Nedir?


1 . Bilgisayar veya tepegözle hazırlanan saydamın yansıtılmasıyla perdede ortaya çıkan görüntü.
2 . fizik Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs.
3 . biyoloji Tepke.

YANSITMA Nedir?


1 . Yansıtmak işi.
2 . mecaz İletme, duyurma.

YÖRESEL Nedir?

Belli bir yöre ile ilgili, yerel, mahallî, mevzii, lokal.

A A B C I I K L L N Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yabancıllık,

10 Harfli Kelimeler

Yabancılık, Yabanıllık, Yalancılık,

9 Harfli Kelimeler

Ablacılık, Alaycılık, Anacıllık, Aynacılık, Baylanlık,

8 Harfli Kelimeler

Abacılık, Akıllıca, Albaylık, Balcılık, Canlılık, Yabancıl, Yabanlık, Yalıncak, Yalınlık, Yancılık, Yanlılık, Yılancık, Yılancıl,

7 Harfli Kelimeler

Ablalık, Aklınca, Alınlık, Anlaklı, Ayancık, Aylıklı, Aynalık, Aynılık, Bacaklı, Bacılık, Baklalı, Balalık, Balıklı, Bankacı, Kalaycı, Kalaylı, Kalınca, Kancalı, Nalayık, Yabancı, Yabanıl, Yalabık, Yalancı, Yanaklı, Yankıca, Yankılı, Yılancı,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Acıklı, Acılık, Akılcı, Akıllı, Akıncı, Alaycı, Alaylı, Anacık, Anacıl, Analık, Anılık, Ayaklı, Ayılık, Aynacı, Aynalı, Bakıcı, Baklan, Balayı, Balkan, Ballık, Baykan, Baylan, Cakalı, Ilıcak, Kalıcı, Kancıl, Kılcal, Kılcan, Kınalı, Kıyacı, Lakacı, Yakalı, Yakıcı, Yanlık, Yıllık,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Ablak, Acılı, Akıcı, Aklan, Albay, Alıcı, Alkan, Allık, Alyan, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Ayıcı, Aylak, Aylık, Bacak, Bakan, Bakla, Balcı, Balık, Balkı, Ballı, Balya, Banak, Banal, Banka, Bayan, Bıcıl, Bıyık, Canlı, Cıbıl, Ilıca, Kaban, Kalan, Kalay, Kalbı, Kalcı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alay, Alık, Alın, Allı, Anal, Anca, Anık, Anka, Ayak, Ayal, Ayan, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Baca, Bacı, Bakı, Bala, Bana, Bank, Caba, Caka, Cana, Cılk, Ilık, Kaba, Kala, Kana, Kanı, Kaya, Kayı, Kına,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Bak, Bal, Ban, Bay, Can, Cık, Kal, Kan, Kay, Kıl, Kın, Lak, Lal, Lan, Nal, Yak, Yal, Yan, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.