YABANCILAMAK (TDK)

Yabancı gibi görmek, kendinden saymamak, yadırgamak.

Yabancılamak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı Y sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

KENDİNDEN Nedir?

Kendi aklından, kendi kendine: "Biliyor da mı söylüyor yoksa kendinden mi uyduruyor?"- M. Ş. Esendal.

SAYMA Nedir?

Saymak işi, ad, tadat.

YABANCI Nedir?


1 . Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.
2 . Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım."- M. Ş. Esendal.
3 . Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı."- Y. Z. Ortaç.
4 . Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: "Yağın içinde yabancı maddeler var."- .
5 . Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: "Bu uygulamanın yabancısıyım."- .
6 . Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: "Yabancı arabalar buraya park edemez."- .

YADIRGAMA Nedir?

Yadırgamak işi: "Üç gündür bu haberin uyandırdığı bir yadırgama duygusundan kurtulamıyorum."- N. Cumalı.

YADIRGAMAK Nedir?

Kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamak: "İçine paldır küldür yuvarlandığı bu curcunayı yadırgadı."- A. İlhan.

A A A A B C I K L M N Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yabancılamak,

11 Harfli Kelimeler

Yabancılama,

9 Harfli Kelimeler

Acılanmak, Ayaklanma, Ayıklanma, Baylanmak, Cakalanma, Cıyaklama, Kancalama, Yabalamak, Yakalanma, Yalabımak, Yankılama,

8 Harfli Kelimeler

Acılanma, Alabacak, Anamalcı, Anıklama, Ayaklama, Ayıklama, Aylanmak, Banlamak, Bayılmak, Baylanma, Kabalacı, Kanamalı, Kınalama, Yabalama, Yabancıl, Yabanlık, Yakalama, Yalabıma, Yalanmak, Yalıncak, Yanılmak, Yanlamak,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Acınmak, Aklanma, Aklınca, Alamana, Alınmak, Almanak, Almanca, Almancı, Amcalık, Anılmak, Anlamak, Anlamca, Anmalık, Ayancık, Ayılmak, Aylamak, Aylanma, Aynalık, Bacaklı, Bacanak, Bakılma, Bakınma, Balkıma, Bankacı, Banlama, Bayılma, Kalaycı, Kalınca, Kalınma, Kancalı, Kanlama, Kaynama, Kınlama, Mayalık, Nalayık, Yabancı, Yabanıl, Yakılma, Yakınma,

6 Harfli Kelimeler

Abanma, Ablacı, Acıkma, Acımak, Acınma, Aklama, Alacak, Alanya, Alaycı, Alınma, Amalık, Anacık, Anacıl, Analık, Anamal, Anılma, Anlama, Ayaklı, Ayıkma, Ayılma, Aylama, Aynacı, Aynalı, Bakaya, Baklan, Balama, Balayı, Balkan, Banmak, Baykan, Baylan, Baymak, Cakalı, Camlık, Caymak, Iklama, Kabaca, Kabala, Kabana, Kalaba,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Abana, Ablak, Acaba, Acıma, Akala, Aklan, Akman, Alaca, Alaka, Albay, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Alyan, Anaca, Analı, Ancak, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Aylak, Aylık, Aymak, Bacak, Bakam, Bakan, Bakım, Bakla, Bakma, Balcı, Balık, Balkı, Balya, Bamya, Banak, Banal,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alay, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anık, Anka, Anma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Baca, Bacı, Bakı, Bala, Bana, Bank, Caba, Caka, Cana,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Bak, Bal, Ban, Bay, Cam, Can, Cık, Kal, Kam, Kan, Kay, Kıl, Kın, Lak, Lam, Lan, Mal, Nal, Nam, Yak, Yal, Yan, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.