YABANCIL (TDK)

Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, egzotik.

Yabancıl kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L . Başı Y sonu L olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EGZOTİK Nedir?

Yabancıl: "Halit Fahri, ilk egzotik şairimizdi bizim."- Y. Z. Ortaç.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YABANCI Nedir?


1 . Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.
2 . Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım."- M. Ş. Esendal.
3 . Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı."- Y. Z. Ortaç.
4 . Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: "Yağın içinde yabancı maddeler var."- .
5 . Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: "Bu uygulamanın yabancısıyım."- .
6 . Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: "Yabancı arabalar buraya park edemez."- .

A A B C I L N Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yabancıl,

7 Harfli Kelimeler

Yabancı, Yabanıl, Yalancı,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Alaycı, Anacıl, Aynacı, Aynalı, Balayı, Baylan,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Albay, Alyan, Analı, Balcı, Balya, Banal, Bayan, Canlı, Yaban, Yalan, Yalın, Yanal, Yancı, Yanlı, Yılan,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Alan, Alay, Alın, Anal, Anca, Ayal, Ayan, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Baca, Bacı, Bala, Bana, Caba, Cana, Yaba, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Ala, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Bal, Ban, Bay, Can, Lan, Nal, Yal, Yan, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.