YABANARISIGİLLER (TDK)

Toplu olarak yaşayan iğneli yabanarıları familyası.

Yabanarısıgiller kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi A , yedinci harfi R , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı Y sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İĞNELİ Nedir?


1 . İğnesi olan.
2 . İğne ile tutturulmuş, iğnelenmiş.
3 . mecaz Kırıcı, gücendirici, dokunaklı, onur kırıcı, kinayeli: "Kızının buna benzer iğneli laflarını işiten Saffet, gerçekten sigarayı bıraktı."- H. E. Adıvar.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

YABA Nedir?

Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A A B E G I I L L N R R S Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ayıgiller, Balinalar, Galeyanlı, Nargiller,

8 Harfli Kelimeler

Algarina, Arslanlı, Balinalı, Sarılgan, Sigaralı, Yargısal,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Angarya, Arabalı, Asabiye, Aysberg, Balerin, Balsıra, Bariyer, Basarna, Esrarlı, Galerya, Galeyan, Gariban, Gaseyan, Gerilla, Gıyaben, Isıalan, Isırgan, Israrla, Israrlı, Lalanga, Leasing, Liberal, Libyalı, Nargile, Nasırlı, Sabırla, Sabırlı, Salgılı, Saraylı, Sargılı, Sarıyer, Sayeban, Saygılı, Seylani, Sıyırga, Yabanıl, Yabansı, Yangılı, Yanılgı,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alarga, Alaylı, Alaysı, Albeni, Algler, Alyans, Anasıl, Anasır, Anısal, Araban, Argali, Arılar, Arslan, Asgari, Asıllı, Asliye, Asyalı, Ayarlı, Ayınga, Ayıran, Aynalı, Aynısı, Ayrılı, Balans, Balayı, Balina, Basari, Basıla, Basılı, Baygın, Baylan, Baysal, Belalı, Belgin, Beygir, Bienal, Bigane, Binyıl, Birler,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Abani, Abiye, Albay, Aleni, Algın, Alyan, Analı, Araba, Arabi, Arena, Argın, Ariya, Arsin, Asabi, Asılı, Aslan, Aslen, Aygır, Ayran, Aysar, Balar, Ballı, Balya, Banal, Baran, Basar, Basen, Basın, Basil, Basya, Bayan, Bayır, Bayrı, Belgi, Belli, Bengi, Benli, Beril,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abla, Abli, Abra, Agel, Aile, Alan, Alay, Algı, Alın, Alil, Allı, Anal, Arlı, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asil, Asla, Asli, Asri, Asya, Ayal, Ayan, Ayar, Ayın, Ayin, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Ayni, Ayrı, Bala, Bale, Bana,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Ala, Alg, Ali, Ana, Anı, Ani, Ara, Arı, Ari, Asa, Ası, Asi, Aya, Ayı, Ayn, Bal, Ban, Bar, Bas, Bay, Bel, Ben, Bey, Bin, Bir, Bre, Ela, Erg, Gar, Gen, Gır, Gri, Ira, Isı, İla, İle, İrs,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, An, Ar, As, Ay, Be, El, En, Er, Es, Ey, Ge, İl, İn, İs, La, Le, Ne, Ra, Re, Se, Si, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.