YABANILLAŞMAK (TDK)

Yabanıl duruma gelmek, yabanileşmek.

Yabanıllaşmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı Y sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

YABA Nedir?

Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YABANIL Nedir?


1 . İlkel yaşayan (kimse), yabani, vahşi.
2 . bitki bilimi İnsan bakımı ile yetişmemiş (bitki).
3 . hayvan bilimi Evcil olmayan (hayvan), vahşi.

YABANİ Nedir?


1 . Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.
2 . Doğada kendiliğinden yetişen (bitki).
3 . mecaz Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat (kimse): "Babası, dağdan gelme, dangıl dungul bir yabaniymiş."- S. M. Alus.

YABANİLEŞME Nedir?

Yabanileşmek işi, yabanıllaşma.

YABANİLEŞMEK Nedir?

Yabani duruma gelmek, yabanıllaşmak, vahşileşmek.

A A A A B I K L L M N Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yabanıllaşmak,

12 Harfli Kelimeler

Yabanıllaşma,

11 Harfli Kelimeler

Balyalanmak, Başlanılmak, Yalınlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Alkışlanma, Anlaşılmak, Aynılaşmak, Balyalamak, Balyalanma, Başaklanma, Başlanılma, Kalaylanma, Kalınlaşma, Yakınlaşma, Yaklaşılma, Yalanlamak, Yalınlaşma, Yanaşılmak, Yaşanılmak,

9 Harfli Kelimeler

Akıllanma, Alıklaşma, Alkışlama, Anıklaşma, Anılaşmak, Anlaşılma, Anlaşmalı, Aşılanmak, Ayaklanış, Ayaklanma, Ayıklanma, Ayılaşmak, Aynılaşma, Balalayka, Balıklama, Ballanmak, Balyalama, Başaklama, Başlanmak, Baylanlık, Baylanmak, Kabalaşma, Kaballama, Kalaylama, Kanalıyla, Nakışlama, Yabalamak, Yakalanış, Yakalanma, Yalabımak, Yalanlama, Yamalanış, Yanaşılma, Yankılama, Yaşanılma, Yaşlanmak, Yıllanmak,

8 Harfli Kelimeler

Alabalık, Alalamak, Albaylık, Allanmak, Allaşmak, Anıklama, Anılaşma, Anlaşmak, Aşılamak, Aşılanma, Ayaklama, Ayıklama, Ayılaşma, Aylanmak, Ballamak, Ballanma, Banlamak, Başlamak, Başlanma, Bayılmak, Baylanma, Kanamalı, Kayabaşı, Kaynaşlı, Kaynaşma, Kıllanma, Kınalama, Lambalık, Nallamak, Şabanlık, Şaklaban, Şamanlık, Yabalama, Yabanlık, Yakalama, Yaklaşım, Yaklaşma, Yalabıma, Yalanmak, Yanaşlık,

7 Harfli Kelimeler

Abanmak, Ablalık, Aklanma, Aklaşma, Alakalı, Alalama, Alamana, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Allamak, Allanma, Allaşma, Almanak, Almaşık, Almaşlı, Anılmak, Anlaklı, Anlamak, Anlamlı, Anlaşık, Anlaşma, Anlayış, Anmalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Ayılmak, Aylamak, Aylanma, Aynalık, Bakılma, Bakınma, Bakışma, Baklalı, Balalık, Balkıma, Ballama, Banlama,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Abanma, Akışma, Aklama, Alabaş, Alanya, Alaşım, Alaylı, Alınma, Alışma, Allama, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anlama, Aşılma, Aşınma, Ayaklı, Aybaşı, Ayıkma, Ayılma, Aylama, Aynalı, Bakaya, Baklan, Balama, Balayı, Balkan, Ballık, Banmak, Başkan, Başlık, Başmak, Başmal, Baykan, Baylan, Baymak, Iklama, Kabala,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Ablak, Akala, Akbaş, Aklan, Akman, Akşam, Akşın, Alaka, Albay, Alkan, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Alman, Almaş, Alyan, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Aşama, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Aylak, Aylık, Aymak, Bakam, Bakan, Bakım, Bakış, Bakla, Bakma, Balık, Balkı, Ballı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alay, Alık, Alım, Alın, Alış, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Aşık, Aşım, Aşma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Bakı, Bala, Bana, Bank,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ayn, Bak, Bal, Ban, Baş, Bay, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kay, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lal, Lam, Lan, Mal, Maş, Nal, Nam, Şak, Şal, Şan, Şık, Yak, Yal, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, Aş, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.