YABANILLAŞMA (TDK)

Yabanıllaşmak işi, yabanileşme.

Yabanıllaşma kelimesi baş harfi Y son harfi A olan bir kelime. Başında Y sonunda A olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi A . Başı Y sonu A olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YABA Nedir?

Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.

YABAN Nedir?


1 . İnsan yaşamayan ıssız yer.
2 . Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: "Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı."- .
3 . sıfat Issız: "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler."- F. R. Atay.
4 . halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı."- F. R. Atay.

YABANILLAŞMAK Nedir?

Yabanıl duruma gelmek, yabanileşmek.

YABANİ Nedir?


1 . Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.
2 . Doğada kendiliğinden yetişen (bitki).
3 . mecaz Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat (kimse): "Babası, dağdan gelme, dangıl dungul bir yabaniymiş."- S. M. Alus.

YABANİLEŞME Nedir?

Yabanileşmek işi, yabanıllaşma.

A A A A B I L L M N Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yabanıllaşma,

10 Harfli Kelimeler

Balyalanma, Başlanılma, Yalınlaşma,

9 Harfli Kelimeler

Anlaşılma, Anlaşmalı, Aynılaşma, Balyalama, Yalanlama, Yamalanış, Yanaşılma, Yaşanılma,

8 Harfli Kelimeler

Anılaşma, Aşılanma, Ayılaşma, Ballanma, Başlanma, Baylanma, Yabalama, Yalabıma, Yaşlanma, Yıllanma,

7 Harfli Kelimeler

Alalama, Alamana, Allanma, Allaşma, Almaşlı, Anlamlı, Anlaşma, Anlayış, Aşamalı, Aşılama, Aylanma, Ballama, Banlama, Başlama, Bayılma, Lambalı, Nallama, Yabanıl, Yalanış, Yalanma, Yanaşma, Yanılma, Yanlama, Yanşama, Yaşanma, Yıllama,

6 Harfli Kelimeler

Abanış, Abanma, Alabaş, Alanya, Alaşım, Alaylı, Alınma, Alışma, Allama, Anamal, Anılma, Anlama, Aşılma, Aşınma, Aybaşı, Ayılma, Aylama, Aynalı, Balama, Balayı, Başmal, Baylan, Maaşlı, Manalı, Maşala, Maşalı, Mayalı, Şamalı, Yalama, Yalman, Yamalı, Yanlış, Yaşama,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Albay, Alman, Almaş, Alyan, Analı, Anlam, Aşama, Ballı, Balya, Bamya, Banal, Banma, Başlı, Bayan, Bayma, Lamba, Malya, Mayın, Mayna, Namlı, Şaban, Şaman, Şanlı, Şayan, Yaban, Yalan, Yalım, Yalın, Yaman, Yanal, Yanış, Yanlı, Yanma, Yaşam, Yaşlı, Yılan, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Alan, Alay, Alım, Alın, Alış, Allı, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Aşım, Aşma, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayın, Ayla, Aylı, Ayma, Ayna, Aynı, Bala, Bana, Lala, Lama, Maaş, Mala, Mana, Maşa, Maya, Naaş, Şama, Yaba, Yalı, Yama, Yaşa,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ala, Ama, Ana, Anı, Aşı, Aya, Ayı, Ayn, Bal, Ban, Baş, Bay, Lal, Lam, Lan, Mal, Maş, Nal, Nam, Şal, Şan, Yal, Yan, Yaş, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, An, Aş, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.