YAŞANTISAL (TDK)

Yaşantı ile ilgili.

Yaşantısal kelimesi baş harfi Y son harfi L olan bir kelime. Başında Y sonunda L olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi L . Başı Y sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

YAŞANTI Nedir?


1 . Yaşanılanlardan, görülenlerden, duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey.
2 . Yaşanılan bir an, hayatın bir bölümü.
3 . Hayat tarzı, içinde yaşanılan şartların tümü, hayat: "Köy yaşantısı."- .

A A A I L N S T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Anıtsal, Anlatış, Anlayış, Antalya, Atlayış, Latanya, Sanatlı, Yalanış, Yaşantı, Yaşasın,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alaysı, Alyans, Anasıl, Anısal, Anlatı, Asyalı, Atanış, Aynalı, Salata, Sınaat, Şanslı, Tasalı, Yanlış, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Altın, Alyan, Analı, Antlı, Aslan, Atlas, Lasta, Nasıl, Salaş, Salat, Salta, Salya, Sanal, Sanat, Sanlı, Satın, Satış, Sayın, Sayış, Slayt, Şanlı, Şayan, Talan, Talas, Talaş, Tanış, Taşıl, Taşlı, Taşsı, Tayın, Yalan, Yalın, Yanal, Yanış, Yanıt, Yanlı, Yansı, Yasal, Yaslı, Yaşıt,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alın, Alış, Altı, Anal, Anıt, Asal, Asıl, Asla, Asya, Aşıt, Ataş, Atıl, Atış, Atlı, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayın, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Lata, Naaş, Naat, Saat, Sala, Salı, Salt, Sana, Sanı, Satı, Saya, Sayı, Sıla, Şans, Tanı,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Asa, Ası, Ast, Aşı, Ata, Aya, Ayı, Ayn, Lan, Nal, Nas, Sal, San, Say, Şal, Şan, Şat, Tal, Tan, Tas, Taş, Tay, Tın, Tıs, Yal, Yan, Yas, Yaş, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, Aş, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.