YAŞAMÖYKÜSÜ (TDK)

Bir kişinin soyu, doğumu, yetişmesi hakkında toplu bilgi veren yazı, °tercümeihal, °biyografi.

Yaşamöyküsü kelimesi baş harfi Y son harfi Ü olan bir kelime. Başında Y sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi Ö , yedinci harfi Y , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi S , onbirinci harfi Ü . Başı Y sonu Ü olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

DOĞU Nedir?


1 . Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı karşıtı.
2 . Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge.
3 . gök bilimi Güneşin 2
1 Mart ve 2
3 Eylülde doğduğu yön.

DOĞUM Nedir?


1 . Doğma işi, tevellüt, veladet.
2 . Bir kimsenin doğduğu yıl.

HAKKINDA Nedir?

İlgili olarak, üzerine: "Kocasının sağlığı hakkında bilgi istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

YETİŞME Nedir?

Yetişmek işi.

A A K M S Y Y Ö Ü Ü Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Saymak, Yamyaş, Yasmak, Yaşmak, Yaymak,

5 Harfli Kelimeler

Aksam, Akşam, Asmak, Aşmak, Aymak, Ayyaş, Kasma, Kayma, Kayşa, Kömüş, Küşüm, Makas, Sayma, Söküm, Söküş, Sümük, Süyüm, Şayak, Şayka, Yakma, Yamak, Yasak, Yasma, Yaşam, Yayma, Yüküm,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Asma, Asya, Aşma, Ayak, Ayaş, Ayma, Kama, Kasa, Kaya, Küsü, Maaş, Masa, Mask, Maşa, Maya, Öykü, Saka, Saya, Şaka, Şama, Ümük, Yaka, Yama, Yasa, Yaşa, Yaya,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Akü, Ama, Asa, Ask, Aşk, Aya, Kam, Kas, Kaş, Kay, Kös, Köy, Küs, Mas, Maş, Sak, Sam, Say, Şak, Yak, Yas, Yaş, Yay, Yük,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, As, Aş, Ay, Üs, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.