YAĞMURKUŞUGİLLER (TDK)

Yağmurkuşu, kızkuşu gibi türleri içine alan, ince bacaklı, sivri kanatlı kuşlar familyası.

Yağmurkuşugiller kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi M , beşinci harfi U , altıncı harfi R , yedinci harfi K , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi U , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı Y sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BACA Nedir?


1 . Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol: "Kırlangıçlar daha çok sahildeki apartmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyorlar."- H. Taner.
2 . Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.
3 . halk ağzında Çatı penceresi.

BACAK Nedir?


1 . Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: "Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu."- P. Safa.
2 . anatomi Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.
3 . Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: "Masanın bacağı."- .
4 . Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.

BACAKLI Nedir?


1 . Bacağı olan.
2 . Bacakları uzun olan, uzun boylu.
3 . isim, eskimiş Felemenk altını.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KANATLI Nedir?

Kanadı olan: "Senelerden beri leylek görmüyorum. Hatta bu kanatlı yaz seyyahlarının son senelerde İstanbul'a rağbetleri az."- A. Haşim.

KIZKUŞU Nedir?

yenebilen, başı sorguçlu, koyu yeşilimsi renkte esmer, küçük bir kuş (Vanellus vanellus).

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

SİVRİ Nedir?


1 . Ucu keskin ve batıcı olan: "Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ucuna doğru gittikçe incelen: "Aşağıda gördüğümüz dik ve sivri bir binanın üst katında çay içmeye gideceğiz."- F. R. Atay.
3 . isim, hayvan bilimi Palamut.
4 . mecaz Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı: "Sivri uçlar. Sivri bir adam."- .

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

YAĞMURKUŞU Nedir?

Yağmurkuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis).

A E G K L L M R R U U U Y Ğ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Gayrimeşru,

9 Harfli Kelimeler

Mağrurluk, Yağmurluk,

8 Harfli Kelimeler

Aşurelik, Kimyager, Meşruluk, Muşluluk, Yağmurlu, Yarkurul, Yumruluk,

7 Harfli Kelimeler

Gerilla, Gururlu, Kariyer, Kurgulu, Kurulma, Kuruluş, Kurumlu, Kuruyuş, Kuşyemi, Leylaki, Mugayir, Uğruluk, Uğurluk, Uyruklu, Uyulmak, Uyuşmak, Yumuşak,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Algler, Galeri, Galyum, Gayeli, Gemlik, Girmek, Giymek, Gramer, Kalleş, Kareli, Kargir, Kaşeli, Kaşmer, Kaşmir, Kumral, Kurmay, Kurulu, Kuruma, Kuşlar, Kuşmar, Leylak, Mağrur, Makule, Maliye, Marley, Meşgul, Meşkur, Milyar, Muğlak, Murgul, Reklam, Rumluk, Şakuli, Şemail, Şergil, Şuurlu, Uğurlu, Ululuk, Ulumak,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alkil, Allem, Aşure, Eğrim, Ellik, Email, Emlak, Emlik, Erika, Erkli, Erlik, Ermiş, Eşkal, Eşlik, Gaile, Gaşiy, Gayri, Gayur, Gelir, Geliş, Gerim, Geriş, Geyik, Geyşa, Giray, Girme, Giyme, Gulaş, Gurme, Gurur, İkame, İkmal, İkram, İkrar, İlkel, İlmek, İmale, İmlek, İrkme,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aguş, Aile, Akil, Akim, Akli, Akur, Alem, Alil, Alim, Amel, Amil, Amir, Arşe, Aşir, Eğik, Eğil, Eğim, Eğir, Eğiş, Eğri, Ekim, Ekli, Ekşi, Elik, Elim, Elli, Elma, Emay, Emik, Emir, Emiş, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Eşik, Eşli, Eşya,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Alg, Ali, Ari, Ark, Arş, Aşk, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gam, Gar, Gem, Gri, İka, İla, İle, İlk, İma, İye, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kay, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kir, Kul, Kum, Kur, Kuş, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, Ar, Aş, Ay, Ek, El, Em, Er, Eş, Ey, Ge, İğ, İl, İm, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Şu, Ur, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.