YAĞLIKÇI (TDK)


1 . Havlu, çevre, çamaşır vb. satan kimse.
2 . Gelinlik, tel, duvak vb.ni kiraya veren kimse.

Yağlıkçı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I . Başı Y sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAMAŞIR Nedir?


1 . İç giysisi: "Çamaşırı ile yarı açık duran bacakları kan içindeydi."- M. Ş. Esendal.
2 . Kirli eşyaları yıkama işi: "Artık benim gündelikle çamaşıra, ortalık temizlemeye gitmemden başka çare kalmadı."- H. E. Adıvar.

ÇEVRE Nedir?


1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi: "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.
2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam: "Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.
3 . Sırma işlemeli mendil: "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.
4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit: "Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .
5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit: "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.
6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.
7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.
8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

DUVAK Nedir?


1 . Gelinin başını, bazen de yüzünü örten dantel veya tülden örtü.
2 . halk ağzında Küp, tandır, baca vb.nin taş veya topraktan yapılmış kapağı.
3 . halk ağzında Yeni doğan bazı bebeklerin doğduğu zaman başlarını çevreleyen zar.

GELİN Nedir?


1 . Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın.
2 . Aileye evlenme yoluyla girmiş olan kadın.

GELİNLİK Nedir?


1 . Gelin olma durumu: "Düğünümde bulunmazsan gelinliğim içime sinmeyecek, diyor."- R. N. Güntekin.
2 . Gelin giysisi: "Çalgısı, köçeği, rakısı, yemeği, gelinliği ile otomobil paralarını hep oğlanevi ödeyecekti."- N. Cumalı.
3 . sıfat Gelin giysisi yapmaya uygun (kumaş).
4 . sıfat Gelin olma çağına gelmiş (kız).
5 . sıfat Gelin için hazırlanmış.

HAVLU Nedir?

Vücudun çeşitli yerlerinin kurulanmasına yarayan dokuma bez: "Küvetteki suyu avuç avuç yüzüne çarptıktan sonra havluya el attı"- H. R. Gürpınar.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİRA Nedir?


1 . Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar: "Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye."- Ç. Altan.
2 . Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para: "Kira ile aldım, zaten bu yüzden de geciktim ya!"- R. H. Karay.
3 . Bu biçimde tutulan taşınmaz: "O zamana kadar kira köşelerinde sürünmekten bir tat, bin feryat, türlü sıkıntılara giriftar olmuşken..."- H. Z. Uşaklıgil.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A I I K L Y Ç Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yağlıkçı,

7 Harfli Kelimeler

Aylıkçı, Yağılık,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Ayılık, Çakılı, Çaylık, Çığlık, Ilıkça, Kılağı, Yağlık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Ağılı, Akçıl, Aylık, Çakıl, Çalık, Çalkı, Çaylı, Kaçlı, Kalıç, Kılıç, Lakçı, Layık, Yağlı, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Ağıl, Ağlı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Ayık, Aylı, Çakı, Çalı, Çığa, Çıkı, Iğıl, Ilık, Kaçı, Kayı, Kığı, Kıya, Kıyı, Yağı, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağı, Akı, Ayı, Çağ, Çak, Çal, Çay, Çığ, Kaç, Kal, Kay, Kıç, Kığ, Kıl, Lak, Lığ, Yağ, Yak, Yal, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, Al, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.