YAĞDIRILIŞ (TDK)

Yağdırmak eylemi ya da biçimi.

Yağdırılış kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YAĞDIRMAK Nedir?


1 . Yağmasını sağlamak.
2 . (nsz) Bir şeyi aralıksız ve çok sayıda atmak, indirmek, savurmak: "Taş yağdırmak. Kurşun yağdırmak."- .
3 . (nsz) Vermek, söylemek: "Cemal Paşa, çılgın, Adana'ya, Afyon'a şiddetle emirler yağdırıyordu."- F. R. Atay.
4 . (-e, nsz), mecaz Bol miktarda vermek, sağlamak: "Bu fabrika piyasaya kumaş yağdırdı."- .
5 . (nsz), mecaz Çok sayıda ortaya koymak, sürmek: "Çorbada tuzum bulunsun diyen para, eşya yağdırmıştı."- T. Buğra.

A D I I I L R Y Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dışarılı, Yılaşırı,

7 Harfli Kelimeler

Ağrıyış, Aldırış, Ayrılış, Dağılış, Iğdırlı, Yağışlı,

6 Harfli Kelimeler

Ağrılı, Ayırış, Ayrılı, Dışarı, Şıralı, Yığılı,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Ardıl, Aşılı, Aşırı, Dağlı, Dalış, Iğdır, Yağır, Yağış, Yağlı, Yarış, Yaşlı, Yığış,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Ağıl, Ağır, Ağış, Ağlı, Ağrı, Aldı, Alış, Arış, Arlı, Aylı, Ayrı, Darı, Dayı, Iğıl, Işıl, Şıra, Yağı, Yalı, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Arı, Arş, Aşı, Ayı, Dağ, Dal, Dar, Dış, Ira, Lığ, Ray, Şad, Şal, Yad, Yağ, Yal, Yar, Yaş, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Al, Ar, Aş, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.