YAĞIŞÖLÇER (TDK)

Belirli bir zamanda, belirli bir yere düşen yağış miktarını ölçmeye yarayan alet, yağmurölçer, plüviyometre.

Yağışölçer kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı Y sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

PLÜVİYOMETRE Nedir?

Yağışölçer.

YAĞIŞ Nedir?


1 . Yağma işi.
2 . Havadaki su buharının yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi, ağış karşıtı.
3 . Yağan yağmur veya kar miktarı.
4 . Yağmur.

YAĞMUR Nedir?


1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecaz Çokluk, bolluk: "Para yağmuru. Övgü yağmuru."- .

YAĞMURÖLÇER Nedir?

Yağışölçer.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A E I L R Y Ç Ö Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yağışölçer,

8 Harfli Kelimeler

Yağölçer,

6 Harfli Kelimeler

Eşyalı,

5 Harfli Kelimeler

Ayrıç, Çağrı, Çalış, Çarşı, Çayır, Çaylı, Çırağ, Ölçer, Şöyle, Yağır, Yağış, Yağlı, Yarış, Yaşlı,

4 Harfli Kelimeler

Açış, Ağıl, Ağır, Ağış, Ağlı, Ağrı, Alçı, Alıç, Alış, Arış, Arlı, Arşe, Aşçı, Aylı, Ayrı, Çalı, Çare, Çığa, Çıra, Eşya, Laşe, Öğle, Öyle, Raşe, Röle, Şale, Şerç, Şıra, Yağı, Yalı, Yarı, Yöre,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ağı, Arı, Arş, Aşı, Ayı, Çağ, Çal, Çar, Çay, Çığ, Çöl, Ela, Ira, Leş, Ley, Lığ, Ray, Rey, Şal, Şer, Şey, Yağ, Yal, Yar, Yaş, Yeğ, Yel, Yer, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Al, Ar, Aş, Ay, Çe, El, Er, Eş, Ey, La, Le, Öç, Ra, Re, Şe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.