YIRTMAÇLI (TDK)

Yırtmacı olan: "Biraz evvel soyunan yolcu da iki yandan yırtmaçlı bir kısa gecelik gömleği altında..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Yırtmaçlı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı Y sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

EVVEL Nedir?


1 . Önce: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat İlk, önceki, geçmiş.

GECELİK Nedir?


1 . Yatakta giyilen giysi, gömlek: "Sabahleyin giyinmem, gecelikle dolaşırım."- B. Felek.
2 . Bir gece için ödenen ücret: "Geceliği beş milyon lira olan oda."- .
3 . sıfat Geceye özgü olan, gece kullanılan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YIRTMA Nedir?

Yırtmak işi.

YIRTMAÇLI Nedir?

Yırtmacı olan: "Biraz evvel soyunan yolcu da iki yandan yırtmaçlı bir kısa gecelik gömleği altında..."- Y. K. Karaosmanoğlu.

YOLCU Nedir?


1 . Yolculuğa çıkmış kimse.
2 . Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse: "Gişelerin önünde işsiz güçsüzler, erken gelen yolcular dolanıyordu."- N. Cumalı.
3 . mecaz Doğması beklenen çocuk.
4 . mecaz İyileşmesi umutsuz hasta.
5 . mecaz İşten çıkarılması beklenen kimse.

A I I L M R T Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yırtmaçlı,

8 Harfli Kelimeler

Yırtılma,

7 Harfli Kelimeler

Artımlı, Ayrımlı, Çayırlı, Tımarlı, Yalıtım, Yamçılı, Yatırım, Yırtmaç,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Arıtım, Atılım, Ayıltı, Ayırtı, Ayrılı, Çatılı, Çıralı, Ilıtma, Yatılı, Yırtım, Yırtma,

5 Harfli Kelimeler

Artçı, Artım, Atılı, Ayrıç, Ayrım, Ayrıt, Çalım, Çaltı, Çayır, Çaylı, Ilıma, Iltar, Martı, Taçlı, Tarım, Tımar, Tırıl, Yalım, Yamçı, Yarım, Yatçı, Yatım, Yatır, Yılma,

4 Harfli Kelimeler

Açım, Açıt, Alçı, Alıç, Alım, Altı, Arlı, Artı, Atçı, Atıl, Atım, Atlı, Ayıt, Aylı, Ayrı, Çalı, Çatı, Çıma, Çıra, Çıta, Ilım, Itır, Malç, Malt, Mart, Yalı, Yarı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Alt, Arı, Art, Ayı, Çal, Çam, Çar, Çat, Çay, Çıt, Ira, Lam, Maç, Mal, Mat, Ram, Ray, Taç, Tal, Tam, Tar, Tay, Tır, Yal, Yar, Yat, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Am, Ar, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.