YIRTICILAR (TDK)

Örnek hayvanı kartal veya baykuş olan, pençeli, eğri gagalı, etobur kuşlar takımı.

Yırtıcılar kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi T , beşinci harfi I , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi R . Başı Y sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAYKUŞ Nedir?

Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı: "Surun yıkık burçlarından baykuşlar gülüyor."- H. Taner.

EĞRİ Nedir?


1 . Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı: "Eğri bir yol."- .
2 . Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves: "Eğri kılıç."- .
3 . Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail: "Eğri bir masa."- .
4 . zarf Yanlış bir biçimde: "Gazetecilik bu oğlum, eğri, doğru yazılıp çıkmalı."- M. Ş. Esendal.
5 . isim Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi: "Sıcaklık eğrisi. Hava nemi eğrisi."- .
6 . isim, matematik Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.

GAGA Nedir?


1 . Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı durumunda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı organ: "... ak güvercin sekinin üstündeki leğene başını sokup gagasını suya değdirir değdirmez insan suretine giriveriyor."- N. Araz.
2 . argo Ağız: "Gaganı kapa!"- .

GAGALI Nedir?


1 . Gagası olan.
2 . isim, denizcilik Gagaburun.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KARTAL Nedir?

Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş (Aquila): "Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu."- N. Cumalı.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖRNEK Nedir?


1 . Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model: "Cemal Paşa ecnebi mütehassısların yardımı ile örnek çiftlikler de yapmıştır."- F. R. Atay.
2 . İncelemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune: "Vali, burada yapılmış olan peynirlerden bir örnek görmek istedi."- M. Ş. Esendal.
3 . Bir şeyin benzeri, tıpkısı, misil: "Bu yapının bir örneği daha yoktur."- .
4 . Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılan davranış, misal.
5 . Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma: "Örnek aransa öyle sanıyorum ki bizimkinden âlâsı bulunmaz."- H. Taner.
6 . sıfat En iyi biçimde olan: "Bir dâhinin, olağanüstü bir adamın, örnek bir hoca olmamasını doğal karşılamalı."- H. Taner.

PENÇE Nedir?


1 . Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları: "Kuş, beni görünce korktu, pençesinde yılanla havalandı."- M. Ş. Esendal.
2 . Ayakkabının tabanındaki kösele.
3 . mecaz Etkisinden kurtulmak olanaksız, etkisi çok olan güç: "Bu vicdan azabının demirden pençesi yüreğini sıkmaya başlıyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . halk ağzında El: "Bir yumruğunu gırtlağıma dayadı, bir pençesiyle kalbimi kavradı."- A. Gündüz.

PENÇELİ Nedir?


1 . Pençesi olan.
2 . Pençe vurulmuş (ayakkabı): "Altları delinmiş, kat kat pençeli pabuçlarını çıkardı, ağır ağır çıktı merdiveni."- O. Kemal.
3 . mecaz Güçlü.
4 . mecaz Sataşkan.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A C I I I L R R T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Yırtıcılar,

9 Harfli Kelimeler

Cayırtılı,

8 Harfli Kelimeler

Yalıtıcı,

7 Harfli Kelimeler

Arıtıcı, Ayırıcı, Cayırtı, Cırıltı, Cıyırtı, Yırtıcı,

6 Harfli Kelimeler

Ayıltı, Ayırtı, Ayrılı, Itırlı, Yarıcı, Yatılı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Arıcı, Atıcı, Atılı, Ayıcı, Ayrıt, Carlı, Ilıca, Iltar, Tırıl, Yatır,

4 Harfli Kelimeler

Altı, Arlı, Artı, Atıl, Atlı, Ayıt, Aylı, Ayrı, Cart, Cırt, Itır, Yalı, Yarı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Alt, Arı, Art, Ayı, Car, Ira, Ray, Tal, Tar, Tay, Tır, Yal, Yar, Yat, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, At, Ay, La, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.