YIPRATMAK (TDK)


1 . Yıpranmış duruma getirmek, eskitmek.
2 . mecaz Türlü etkenler eski gücünü yok etmek.

Yıpratmak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

ESKİTMEK Nedir?


1 . Çok kullanarak eskimiş duruma getirmek, yıpratmak: "Çocuk pantolonunu eskitti."- .
2 . Yaşlandırmak: "Alkol, tütün ve aşk eskitti beni."- A. İlhan.
3 . mecaz Etkisini sürdürememek, yıpratmak: "Yunus Emre'yi yüzyıllar eskitemedi."- .

ETKEN Nedir?


1 . Etki eden şey, faktör: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun."- N. Cumalı.
2 . kimya Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir.
3 . dil bilgisi Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı: "Kırmak, bilmek etken fiillerdir."- .

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

GÜCÜN Nedir?


1 . Dara dar.
2 . Güçlükle, ancak, zorla.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

A A I K M P R T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yaptırmak, Yıpratmak,

8 Harfli Kelimeler

Ayırtmak, Kaptırma, Kayırtma, Yaktırma, Yaptırma, Yatırmak, Yıpramak, Yıpratma,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Arıtmak, Ayırmak, Ayırtma, Kayırma, Kayıtma, Kıprama, Yaratık, Yaratım, Yatırma, Yıkatma, Yıprama, Yırtmak,

6 Harfli Kelimeler

Akıtma, Apayrı, Arıtma, Artmak, Ayartı, Ayıkma, Ayırma, Iramak, Karıma, Kıraat, Kırpma, Matkap, Matrak, Maytap, Parmak, Paytak, Pıtrak, Tapmak, Tıkama, Trampa, Yakarı, Yapmak, Yaprak, Yaratı, Yarmak, Yatmak, Yıkama, Yıprak, Yırtma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aktar, Arkıt, Artık, Artım, Artma, Atmak, Atmık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Ayrıt, Irama, Irmak, Kapma, Karma, Katar, Katım, Katır, Katma, Kayar, Kayıp, Kayır, Kayıt, Kayma, Kayra, Kıpma, Kırat, Kıray, Kırma, Kıyam, Kıyma, Kramp, Makat, Makta, Marka, Martı, Marya, Parka, Parya,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akım, Akma, Apak, Arak, Arap, Arık, Arka, Arma, Arpa, Artı, Arya, Atak, Atık, Atım, Atkı, Atma, Ayak, Ayar, Ayık, Ayıp, Ayıt, Ayma, Ayrı, Irak, Kama, Kamp, Kapı, Kara, Karı, Kart, Katı, Kaya, Kayı, Kıta, Kıya, Mapa, Mark, Mart, Maya,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Art, Ata, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kam, Kap, Kar, Kat, Kay, Kır, Kıt, Mat, Pak, Pat, Pay, Pır, Pıt, Ram, Rap, Ray, Tak, Tam, Tar, Tay, Tık, Tıp, Tır, Yak, Yar, Yat, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, At, Ay, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.