YIPRATICI (TDK)

Yıpratan, gücü kıran, azaltan: "Evvelce hoşlandığım karakter değişiklikleri yorucu, yıpratıcı olacak."- R. H. Karay.

Yıpratıcı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi P , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi I . Başı Y sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DEĞİŞ Nedir?


1 . Değme işi.
2 . Değişim.

DEĞİŞİK Nedir?


1 . Değiştirilmiş, muaddel: "Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince..."- .
2 . Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: "Değişik bir oda takımı."- .
3 . Çeşitli, farklı: "Değişik renkler."- .
4 . isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek: "Hiç değişiğim kalmadı."- .
5 . isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

DEĞİŞİKLİK Nedir?


1 . Değişik olma durumu.
2 . Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum: "Yönetim kurulunda değişiklik oldu."- .
3 . Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil.

GÜCÜ Nedir?

Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAKTER Nedir?


1 . Ayırt edici nitelik.
2 . Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye: "Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var."- A. Gündüz.
3 . Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi: "Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır."- R. H. Karay.
4 . Basımda harf türü.
5 . edebiyat Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
6 . felsefe Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.

KIRAN Nedir?


1 . Kırma işini yapan (kimse): "Taş kıran işçiler."- .
2 . isim Bir topluluğun ve özellikle hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık veya başka neden, ölet, afet: "Kıranları ve zelzeleleri, feyezanları ve harpleri görmüşlerdir."- S. F. Abasıyanık.

OLACAK Nedir?


1 . Olma, gerçekleşme olasılığı bulunan şey: "Olmuşa değil, olacağa bak!"- .
2 . Olmasının önüne geçilemeyen durum: "İş olacağına varır."- .
3 . sıfat Olması, yapılması uygun olan: "Bu olacak iş mi?"- .

YIPRATICI Nedir?

Yıpratan, gücü kıran, azaltan: "Evvelce hoşlandığım karakter değişiklikleri yorucu, yıpratıcı olacak."- R. H. Karay.

YORUCU Nedir?

Yorgunluğa yol açan: "Yalnızken kendini dinleyiş kadar yorucu ne vardır?"- R. H. Karay.

A C I I I P R T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yıpratıcı,

7 Harfli Kelimeler

Arıtıcı, Ayırıcı, Cayırtı, Cıyırtı, Yırtıcı,

6 Harfli Kelimeler

Ayırtı, Yapıcı, Yarıcı,

5 Harfli Kelimeler

Arıcı, Atıcı, Ayıcı, Ayrıt, Pırtı, Ratıp, Yapıt, Yatır,

4 Harfli Kelimeler

Artı, Ayıp, Ayıt, Ayrı, Cart, Cırt, Irıp, Itır, Tapı, Tıpa, Trap, Yapı, Yarı, Yatı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Arı, Arp, Art, Ayı, Car, Ira, Pat, Pay, Pır, Pıt, Rap, Ray, Tar, Tay, Tıp, Tır, Yar, Yat, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ar, At, Ay, Ra, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.