YILGIN (TDK)


1 . Yılmış, korkmuş olan: "Yılgın gözlerle bunlara baktı ve köşedeki tütüncüyü soracak oldu."- M. Ş. Esendal.
2 . Bıkmış, usanmış.
3 . Morali bozulmuş, çökmüş: "Böyle manen bozgun, yılgın ve bedenen bitkin bir hâlde köye varıyoruz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Yılgın kelimesi baş harfi Y son harfi N olan bir kelime. Başında Y sonunda N olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi N . Başı Y sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BEDENEN Nedir?


1 . Bedeniyle, vücuduyla.
2 . Beden gücüyle.

BİTKİN Nedir?

Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın: "Kalbinden vurulmuş gibi kendini cansız, bitkin bir vaziyette koltuğa atmıştı."- A. Ş. Hisar.

BOZGUN Nedir?


1 . Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık.
2 . askerlik Yenilgi: "Büyük bozgundan sonra Şam istasyonunda bırakmaya mecbur olduğumuz en son vagonun bile içi mecidiye dolu idi."- F. R. Atay.
3 . sıfat Bozulmuş, dağılmış: "Bozgun ordu."- .
4 . sıfat Morali bozulmuş, çökmüş, yılgın.

BUNLAR Nedir?

Bu zamirinin çokluk biçimi: "Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?"- M. Ş. Esendal.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

MANEN Nedir?

Kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan, maddeten karşıtı: "Milletini maddeten ve manen yükseltmek istemeyen adam nasıl samimi Türkçü olabilir."- O. S. Orhon.

MORAL Nedir?

Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç, yürek gücü, maneviyat: "Morali bozuk bir insan."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

TÜTÜN Nedir?


1 . Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin kurutulup kıyılarak sigara biçiminde veya pipoyla içilen yaprağı: "Elinin tersiyle yeleğine düşen tütün küllerini silkti."- M. Ş. Esendal.
3 . halk ağzında Duman: "Tütün kokuyorsun diye beni iter."- H. E. Adıvar.

TÜTÜNCÜ Nedir?

Tütün yetiştiren veya satan kimse: "Bir tütüncüye girip bir yaprak sigarası daha aldı."- S. F. Abasıyanık.

YILGIN Nedir?


1 . Yılmış, korkmuş olan: "Yılgın gözlerle bunlara baktı ve köşedeki tütüncüyü soracak oldu."- M. Ş. Esendal.
2 . Bıkmış, usanmış.
3 . Morali bozulmuş, çökmüş: "Böyle manen bozgun, yılgın ve bedenen bitkin bir hâlde köye varıyoruz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

G I I L N Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yılgın,

5 Harfli Kelimeler

Ilgın, Yılgı,

3 Harfli Kelimeler

Yıl,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.