YILDIZLAMAK (TDK)


1 . Rüzgâr kuzeyden esmeye başlamak.
2 . Bulutlar sıyrılıp yıldızlar görünür olmak.

Yıldızlamak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi Z , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞLAMAK Nedir?


1 . Bir işe girişmek, harekete geçmek: "Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı."- H. Taner.
2 . (nsz) Çalışır, işler, yürür duruma girmek: "Bundan başka evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı."- H. E. Adıvar.
3 . Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak: "Şiirimiz milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile başlar."- Y. K. Beyatlı.
4 . Görünmek: "Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı."- S. F. Abasıyanık.
5 . Etkisini göstermek: "Kış başlarken yapraklar döküldü."- C. Uçuk.
6 . Hoş olmayan bir davranışa koyulmak: "Etraftaki çocuklar gene arsızlanmaya başladılar."- O. C. Kaygılı.

BULUT Nedir?


1 - Havayuvarındaki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.
2 - Herhangi bir şeyden oluşan yoğun yığın.

GÖRÜNÜR Nedir?


1 . Görünen, gözle görülebilen.
2 . mecaz Belli, apaçık göze çarpan.

KUZEY Nedir?


1 . Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.
2 . Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer: "Zonguldak Ankara'nın kuzeyindedir."- .
3 . denizcilik Yıldız.

YILDIZ Nedir?


1 . Güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri: "Baktık geceden fecre kadar ellerde / Yıldızlara yükselen kadehler gördük."- Y. K. Beyatlı.
2 . Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star: "Bir keresinde de bir yerli opera yıldızımız gelmişti."- H. Taner.
3 . Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil: "Türk bayrağındaki yıldız beş ışınlıdır."- .
4 . sıfat Bu biçimde olan.
5 . mecaz Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse: "Cebirde, geometride, fizikte sınıfımızın yıldızı idim."- Y. Z. Ortaç.
6 . mecaz Baht, şans, talih.
7 . denizcilik Kuzey yönü, kuzey.

A A D I I K L L M Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yıldızlamak,

10 Harfli Kelimeler

Yıldızlama,

9 Harfli Kelimeler

Yılmazlık,

8 Harfli Kelimeler

Almazlık, Aymazlık, Damızlık, Damlalık, Dızlamak, Kıyılama, Lazımlık, Yaldızlı, Yazılmak, Yıllamak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaylık, Adımlık, Aklımda, Ayazlık, Ayılmak, Aylıklı, Damaklı, Dayaklı, Dayılık, Dızlama, Kalaylı, Kalımlı, Kalmalı, Kazılma, Kıyılma, Kıymalı, Kızılma, Mayalık, Mazılık, Yakılma, Yamalık, Yazılım, Yazılma, Yıkılma, Yıllama,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akıllı, Akyazı, Alaylı, Alımlı, Amalık, Ayaklı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Azıklı, Dalmak, Damalı, Dayalı, Daylak, Dazlak, Dızlak, Iklama, Ilımak, Kamalı, Kazalı, Kazıma, Lazlık, Mayalı, Mızıka, Yakalı, Yaldız, Yamalı, Yazıla, Yazılı, Yazlık, Yazmak, Yıkama, Yıldız, Yıllık, Yılmak, Yılmaz, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Akmaz, Alkım, Allık, Almak, Aylak, Aylık, Aymak, Aymaz, Azılı, Azlık, Azmak, Dalak, Dalız, Dallı, Dalma, Dalya, Damak, Damal, Damla, Damlı, Dayak, Dılak, Ilıma, Kalay, Kalım, Kalma, Kalya, Kayma, Kazıl, Kazım, Kazma, Kıllı, Kılma, Kımıl, Kımız, Kıyam, Kıyım, Kıyma,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Alaz, Aldı, Alık, Alım, Allı, Alma, Amal, Ayak, Ayal, Ayaz, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Azık, Azma, Dama, Dayı, Ilık, Ilım, Kadı, Kala, Kama, Kaya, Kayı, Kaza, Kazı, Kıya, Kıyı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Aya, Ayı, Aza, Azı, Dal, Dam, Daz, Kal, Kam, Kay, Kaz, Kıl, Kız, Lak, Lal, Lam, Laz, Mal, Yad, Yak, Yal, Yaz, Yıl, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.