YILDIRAMAK (TDK)

Parıldamak: "Yaz gecesi semalarında yıldırayan şimşekler gibi."- Halikarnas Balıkçısı.

Yıldıramak kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı Y sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BALIKÇI Nedir?

Balık tutan veya satan kimse: "Çevredeki balıkçılar görmüşler, bizi kurtardılar."- A. Ş. Hisar.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HALİ Nedir?

Boş, ıssız, tenha.

HALİK Nedir?


1 - Yaratıcı, yaratan.
2 - (Büyük "h" ile)" öz. a. Yaradan, Tanrı.

PARILDAMA Nedir?

Parıldamak işi.

PARILDAMAK Nedir?


1 . Işık saçmak, parlamak: "Suların kenarında Sarayburnu içli, hisli ve sırlı bir nur içinde parıldar."- A. Ş. Hisar.
2 . mecaz Gelişmek, yükselmek: "İnsan sanatında ilerledikçe parıldar."- S. F. Abasıyanık.

SEMA Nedir?


1 - İşitme, duyma.
2 - Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgıların eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin.

ŞİMŞEK Nedir?


1 . Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, çakım, çakın, yalabık, yıldırak.
2 . mecaz Parıltı.

A A D I I K L M R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kaydırılma, Yıldıramak,

9 Harfli Kelimeler

Kayırılma, Lıkırdama, Yıldırama, Yıldırmak,

8 Harfli Kelimeler

Aldırmak, Ardılmak, Ayrılmak, Darılmak, Kaldırım, Kaldırma, Kaydırma, Kıldırma, Kıydırma, Kıyılama, Yaldırak, Yarılmak, Yarımlık, Yarmalık, Yıldırak, Yıldırma, Yırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaylık, Adımlık, Aklımda, Aldırma, Ardılma, Ayılmak, Ayırmak, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılma, Ayrımlı, Damaklı, Damarlı, Darılma, Dayaklı, Dayılık, Karılma, Kayırma, Kırılma, Kırmalı, Kıyılma, Kıymalı, Markalı, Mayalık, Rakamlı, Yakılma, Yamalık, Yarılma, Yıkılma, Yırlama,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Amalık, Araklı, Aralık, Arılık, Arkalı, Armalı, Ayaklı, Ayarlı, Ayıkma, Ayılık, Ayılma, Ayırma, Aykırı, Ayrılı, Dalmak, Damalı, Darlık, Dayalı, Daylak, Iklama, Ilımak, Iraklı, Iramak, Kamalı, Karalı, Karılı, Karıma, Malkar, Mayalı, Yakalı, Yakarı, Yamalı, Yaralı, Yardak, Yardım, Yarlık, Yarmak, Yıkama,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Alarm, Alkım, Almak, Ardak, Ardıl, Aylak, Aylık, Aymak, Ayrık, Ayrım, Dalak, Dalma, Dalya, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dayak, Dılak, Drama, Ilıma, Irama, Irmak, Kadar, Kalay, Kalım, Kalma, Kalya, Karlı, Karma, Kayar, Kayır, Kayma, Kayra, Kılır, Kılma, Kımıl,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Aldı, Alık, Alım, Alma, Amal, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayık, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Dama, Dara, Darı, Dayı, Dram, Ilık, Ilım, Irak,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kay, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Ram, Ray, Yad, Yak, Yal, Yar, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.