YILDIRIMSAVAR (TDK)

Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya platin bulunan, 5-
10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, yıldırımlık, yıldırım siperi, paratoner.

Yıldırımsavar kelimesi baş harfi Y son harfi R olan bir kelime. Başında Y sonunda R olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi I , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi A , onbirinci harfi V , onikinci harfi A , onüçüncü harfi R . Başı Y sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARACI Nedir?


1 . Ara bulucu.
2 . Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt.
3 . ekonomi İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta.
4 . ekonomi İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

BUNUN Nedir?

"Bu" adılının tamlayan durumu.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇUBUK Nedir?


1 . Körpe dal: "Asma çubukları taze de duman yapıyor, duman kaçtı gözüme."- C. Uçuk.
2 . Değnek biçiminde ince, uzun ve sert olan şey: "Sıcak bir demir çubuktan niçin elini çekiyorsun?"- H. C. Yalçın.
3 . Tütün içmek için kullanılan uzun ağızlık: "Sabahtan başlar, akşama kadar çubuk içer."- M. Ş. Esendal.
4 . Kumaşta düz çizgi.
5 . denizcilik Ana direkler üzerine sürülen ikinci ve üçüncü direk parçası.

DEMİR Nedir?


1 . Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,
8 olan, 15
10 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Hemşiresiyle rıhtımın kenarındaki demir kanepeye oturdular."- P. Safa.
3 . Bu elementten yapılmış parça: "Ocak demiri. Kapı demiri. Pencere demiri."- .
4 . Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.
5 . sıfat, mecaz Güçlü, kuvvetli, sert: "O kadar çabuk uyanmıştı ki kalbinin demir bir elle sıkıldığını duydu."- S. F. Abasıyanık.
6 . denizcilik Çıpa.

KORUMA Nedir?


1 . Korumak işi.
2 . Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi.
3 . ekonomi Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması.

KUYU Nedir?


1 . Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur: "Kahveci Salih eğilmiş, az evvel sarkıttığı gazozları kuyudan çıkarıyordu."- H. Taner.
2 . Toprağa kazılan derince çukur: "Kireç kuyusu."- .
3 . mecaz İçinden çıkılamayan durum veya yer.
4 . madencilik Yer altındaki iş yerlerine ulaşmak için açılmış ve kesit boyutları derinliğine oranla sınırlı, düşey veya düşeye yakın bağlantı yolu.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ÖNLEM Nedir?

Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

ÖNLEME Nedir?

Önlemek işi: "Ahlak sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının edecekleri kötülükleri de önlemeye çalışmayı buyurur."- N. Ataç.

ÖNLEMEK Nedir?


1 . Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak: "Her an bu tempoyu duymamı kim, nasıl önleyecek?"- H. Taner.
2 . Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek: "Yakın felaketi önlemek için esaslı tedbir almak güçtür."- F. R. Atay.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARATONER Nedir?

Yıldırımsavar.

PLATİN Nedir?

Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23, yoğunluğu 21,
4 olan, 175
5 °C'de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element (simgesi Pt).

SİPER Nedir?


1 . Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
2 . Yağmur, güneş ve rüzgârın etkilemediği gizli, kuytu yer, dulda: "Pencereden güneş yahut rüzgâr gelirse şu siper köşeye kaçacak."- R. H. Karay.
3 . Güneş ve yağmurun etkisinden korunmak amacıyla şapka, kasket vb.nin önüne yapılan çıkıntı, siperlik: "Sabahtan beri çektiği şaraplarla epeyce başı dönen meşhur kumandan tolgasının siperini geri itti."- Ö. Seyfettin.
4 . askerlik Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek: "Ateş yağmuru ikinci kat siperleri geçti."- A. Gündüz.
5 . sıfat Kuytu, korunulabilen: "Burası siper bir yerdir."- .

SİPERİSAİKA Nedir?

Yıldırımsavar.

TOPRAK Nedir?


1 . Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü: "Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak."- .
2 . sıfat Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: "İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Arazi, tarla: "Köylüye toprak dağıtmak."- .
4 . jeoloji Kara: "Toprağa ayak basmak."- .
5 . mecaz Ülke: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok."- R. E. Ünaydın.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YILDIRIM Nedir?


1 . Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması, saika.
2 . sıfat Çok hızlı yapılan, olan.

YILDIRIMLIK Nedir?

metre uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak ya da kuyu arası çekilen bakır telden oluşan bir aygıt, °siperisaika. °paratoner.

ZARAR Nedir?

Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat: "Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar."- M. Ş. Esendal.

A A D I I I L M R R S V Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Yıldırımsavar,

10 Harfli Kelimeler

Varsayımlı,

9 Harfli Kelimeler

Vırıldama, Yıldırama,

8 Harfli Kelimeler

Isırılma, Saldırma, Sardırma, Savdırma, Saydırma, Sıyrılma, Vardırma, Varsayım, Yardırma, Yıldırım, Yıldırma,

7 Harfli Kelimeler

Aldırma, Ardılma, Ayrılma, Ayrımlı, Damarlı, Darılma, Israrla, Israrlı, Mayasıl, Mayıslı, Mısırlı, Saldırı, Saraylı, Sarılma, Sarımlı, Savılma, Sayılma, Sayımlı, Sırlama, Sırmalı, Sıvırya, Sıyırma, Varılma, Vırlama, Yadsıma, Yararlı, Yarılma, Yırlama,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Arılar, Armalı, Asılma, Asmalı, Asyalı, Ayarlı, Ayılma, Ayırma, Ayrılı, Damalı, Davalı, Dayalı, Isıdam, Isırma, Islama, Mayalı, Saralı, Sarılı, Sarmal, Saydam, Sayılı, Saylav, Sayrıl, Sıralı, Sırıma, Sıvalı, Sıvama, Varsıl, Yamalı, Yaralı, Yardım, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Adsal, Alarm, Ardıl, Asılı, Ayrım, Aysar, Dalma, Dalsı, Dalya, Damal, Damar, Damla, Damlı, Davar, Davya, Drama, Ilıma, Irama, Israr, Larva, Malya, Maral, Marda, Marya, Masal, Maval, Mavra, Mayıs, Mırra, Mısır, Mısra, Radar, Sadır, Salam, Salma, Salya, Saray, Sarım,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Aday, Adıl, Adım, Adlı, Alay, Aldı, Alım, Alma, Amal, Arda, Arlı, Arma, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Asya, Aval, Avam, Avar, Ayal, Ayar, Ayla, Aylı, Ayma, Ayrı, Ayva, Dama, Dara, Darı, Dava, Dayı, Dram, Ilım,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Ama, Ara, Arı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Dal, Dam, Dar, Dav, Ira, Isı, Lam, Lav, Mal, Mas, Ram, Ray, Sal, Sam, Sav, Say, Sır, Var, Vay, Yad, Yal, Yar, Yas, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, Ar, As, Av, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.