YILIŞKAN (TDK)

Hoşa gitmek düşüncesiyle sürekli olarak ve yapmacıklı bir biçimde gülen (kimse): "Onlar ne arsız, ne yılışkan ve yırtık gülmelidirler; ne de somurtmalıdırlar."- R. H. Karay.

Yılışkan kelimesi baş harfi Y son harfi N olan bir kelime. Başında Y sonunda N olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi L , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı Y sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARSIZ Nedir?


1 . Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse).
2 . Açgözlü davranan (kimse).
3 . mecaz Kolayca üreyebilen (bitki).

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

GİTMEK Nedir?


1 - Bir yere ulaşmak üzere yönelmek, varmak.
2 - Bir yerden ya da bir işten ayrılmak.
3 - Çıkmak, ulaşmak.
4 - Belli bir amaçla bir yere devam etmek ya da bir işle uğraşmak.
5 - Bir duruma, bir sonuca ulaşmak, varmak.
6 - Yakışmak, yaraşmak.
7 - Tüketilmek, harcanmak.
8 - Götürülmek, gönderilmek.
9 - Yeter olmak, yetmek, yetişmek.
10 - Yürümek, yol almak. 1
1 - Dayanmak. 1
2 - Geçmek. 1
3 - Herhangi bir durumda olmak. 1
4 - Yok olmak, elden çıkmak. 1
5 - Ölmek. 1
6 - Başvurmak, yapmak. 1
7 - Bir şey zarar görmüş olmak. 1
8 - (Makine için) İşlemek, çalışmak. 1
9 - (Bir durum) Sürmek.
20 - Satılmak. 2
1 - Bir yere, etkinliğe devam etmek. 2
2 - Yönelme durumundaki adla kalıplaşarak kullanılır. 2
3 - Sürerlik eylemleri kurar.

GÜLME Nedir?


1 . Gülmek işi.
2 . Kahkaha: "Leyla, çayırın öbür ucuna kaçarak içinden gelen gülmeleri bastırmaya çalışır."- S. Birsel.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

SOMURTMA Nedir?

Somurtmak işi.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

YAPMACIKLI Nedir?

İçtenliği olmayan, içten olmayan: "Öyle ince yapmacıklı aktris tavırlı, sahte bir kız değildi."- Ö. Seyfettin.

YILIŞKAN Nedir?

Hoşa gitmek düşüncesiyle sürekli olarak ve yapmacıklı bir biçimde gülen (kimse): "Onlar ne arsız, ne yılışkan ve yırtık gülmelidirler; ne de somurtmalıdırlar."- R. H. Karay.

YIRTIK Nedir?


1 . Yırtılma sonucu oluşmuş yarık: "Çorabın yırtığı."- .
2 . sıfat Yırtılmış olan: "Kirli, yırtık yenleriyle alnının terlerini sildi."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Eskimiş, parçalanmış.
4 . sıfat Cırlak, tiz, keskin (ses): "Yırtık sesiyle çığlık çığlığa bağırıyor."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat, mecaz Utanması, çekinmesi olmayan: "Becerikli, yırtık bir kız değil ki mağazalarda iş arasın, bulsun."- P. Safa.

A I I K L N Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yılışkan,

7 Harfli Kelimeler

Alışkın, Aynılık, Kınayış, Nakışlı, Yakınış, Yanılış, Yankılı, Yıkanış,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Alınış, Alışık, Alışkı, Anılık, Anılış, Aşıklı, Ayılık, Işılak, Kınalı, Yanlık, Yanlış, Yaşlık,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Alkış, Anlık, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Aylık, Işkın, Kalın, Kalış, Kanış, Kanlı, Kaşlı, Kayın, Kayış, Kılış, Kınlı, Kışın, Kışla, Kıyın, Kıyış, Layık, Nakış, Şanlı, Yakın, Yakış, Yalın, Yanık, Yanış, Yankı, Yanlı, Yaşlı, Yıkış, Yılan, Yılık, Yılkı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Akış, Aklı, Alık, Alın, Alış, Anık, Aşık, Ayık, Ayın, Aylı, Aynı, Ilık, Işık, Işıl, Işın, Işkı, Kanı, Kayı, Kına, Kıya, Kıyı, Klan, Yakı, Yalı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Aşı, Aşk, Ayı, Ayn, Kal, Kan, Kaş, Kay, Kıl, Kın, Kış, Lak, Lan, Nal, Şak, Şal, Şan, Şık, Yak, Yal, Yan, Yaş, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Aş, Ay, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.