YIKAYICI (TDK)


1 . Yıkama işini yapan kimse: "Ölü yıkayıcısı."- .
2 . sinema Laboratuvarda filmlerin yıkama işini yöneten kimse.

Yıkayıcı kelimesi baş harfi Y son harfi I olan bir kelime. Başında Y sonunda I olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi I , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi I , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı Y sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

LABORATUVAR Nedir?


1 . Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer: "Fizik laboratuvarı."- .
2 . Dil laboratuvarı.

SİNEMA Nedir?


1 . Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.
2 . Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı: "Bir haber bırakıp mahallenin sinemasına girdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat: "Sinemanın zevkimizi dışarıdan idare ettiği devirde yaşıyoruz."- H. A. Yücel.

YIKAMA Nedir?


1 . Yıkamak işi: "Başını soğuk suyla yıkamaya başlamışlar."- F. R. Atay.
2 . kimya Bir eriticideki bir veya birkaç çözünür birleşeni ayırmak amacıyla, eriticiyi, toz durumuna getirilmiş bir maddenin içinden yavaş yavaş geçirme.
3 . sinema Film üzerinde kalması istenmeyen kimyasal maddelerin akıtılması için arı suyla yapılan temizleme.

YIKAYICI Nedir?


1 . Yıkama işini yapan kimse: "Ölü yıkayıcısı."- .
2 . sinema Laboratuvarda filmlerin yıkama işini yöneten kimse.

A C I I I K Y Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yıkayıcı,

6 Harfli Kelimeler

Kıyacı, Kıyıcı, Yakıcı, Yıkıcı,

5 Harfli Kelimeler

Akıcı, Ayıcı, Yayık,

4 Harfli Kelimeler

Ayık, Kayı, Kıya, Kıyı, Yakı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Ayı, Cık, Kay, Yak, Yay,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.