YÖNTEMLEŞTİRMEK (TDK)

Yöntem durumuna getirmek.

Yöntemleştirmek kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı Y sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

E E E K L M M N R T T Y Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Meylettirmek, Netleştirmek,

11 Harfli Kelimeler

Köyleştirme, Meylettirme, Netleştirme, Titrekleşme, Titremlemek, Yemişlenmek, Yetkinleşme,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erinleşmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Meymenetli, Nötrleşmek, Şeritlemek, Tetikleşme, Titremleme, Yemişlenme, Yenileşmek, Yeniletmek, Yineletmek, Yönetilmek, Yönetmelik,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirme, Erinleşme, Erteleniş, Erteletim, Erteleyiş, Eşitlemek, Eşitlenme, Etekleyiş, Etkilenme, Etkileşme, İtelenmek, Kentleşme, Meyletmek, Minelemek, Mitleşmek, Nemletmek, Neşretmek, Netleşmek, Nitelemek, Nötrlemek, Nötrleşme, Önerilmek, Örnekleme, Ötelenmek, Öteletmek, Şeneltmek, Şeritleme, Telemetri, Terementi, Terletmek, Tetikleme, Tirelemek, Titreşmek, Yeltenmek, Yemlenmek, Yenilemek, Yenileşme, Yeniletme, Yerleşmek, Yeşertmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Emretmek, Enikleme, Entelekt, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etkileme, Etlenmek, Ettirmek, İmrenmek, İnekleme, İnletmek, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtlenmek, İtleşmek, Kertilme, Kirlenme, Kirletme, Köreltme, Körleniş, Körlenme, Körleşme, Körletiş, Körletme, Köşeleme, Köyleşme, Kremleme, Meleşmek, Memleket, Menetmek, Metrelik, Meyletme, Meymenet, Mineleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Emniyet, Emretme, Entimem, Erinmek, Erişmek, Eritmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Ettirme, Eyitmek, Eylemek, İlenmek, İletken, İletmek, İmlemek, İmrenme, İnlemek, İnletme, İşetmek, İşlemek, İşlenme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Enemek, Enişte, Erimek, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşeyli, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etiket, Etilen, Etkime, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İlenme, İletme, İlkten, İmleme, İnleme, İşemek, İşetme,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Eneme, Enlem, Enöte, Entel, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Eylem, İlmek, İmlek, İmren, İnmek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İşret,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşey, Eşik, Eşit,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Kör, Köy, Leş, Ley, Lim, Lir, Lök, Men, Met, Mey, Mil, Mim, Mir, Mit, Nem, Net, Ney, Nim, Niş, Öke, Örk, Öte, Ret,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.