YÖNTEMLEŞTİRME (TDK)

Yöntem durumuna getirme.

Yöntemleştirme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E . Başı Y sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

E E E L M M N R T T Y Ö İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Meylettirme, Netleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Eleştirmen, Meymenetli, Titremleme, Yemişlenme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirme, Erinleşme, Erteleniş, Erteletim, Erteleyiş, Eşitlenme, Nötrleşme, Şeritleme, Telemetri, Terementi, Yenileşme, Yeniletme, Yineletme, Yönetilme,

8 Harfli Kelimeler

Eşitleme, İşletmen, İtelenme, Meyletme, Meymenet, Mineleme, Mitleşme, Nemletme, Neşretme, Netleşme, Niteleme, Nötrleme, Önerilme, Ötelenme, Öteletme, Şeneltme, Terletme, Terleyiş, Tireleme, Titreşme, Yelteniş, Yeltenme, Yemlenme, Yenileme, Yerleşim, Yerleşme, Yeşertme, Yetmişer, Yineleme, Yöneltim, Yöneltme, Yöntemli,

7 Harfli Kelimeler

Element, Emniyet, Emretme, Entimem, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Ettirme, İmrenme, İnletme, İşlenme, İşletme, İteleme, İtlenme, İtleşme, Meleşme, Menetme, Menşeli, Menteşe, Meriyet, Metilen, Önleyiş, Öteleme, Şenelme, Şeniyet, Temriye, Teneşir, Tenteli, Terilen, Terleme, Termiye, Titreme, Törenli, Yemenli, Yemişen, Yemleme, Yenilme, Yenişme, Yerilme,

6 Harfli Kelimeler

Elenme, Elenti, Eletme, Emilme, Emişme, Emleme, Enişte, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Ermeni, Eşeyli, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etriye, Eyerli, Eyitme, Eyleme, İlenme, İletme, İmleme, İnleme, İşetme, İşleme, Lineer, Meleme, Meltem, Memeli, Meşime, Nereli, Nereye, Neşeli, Neşter, Neymiş, Ömerli, Önemli,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Eneme, Enlem, Enöte, Entel, Erime, Ermin, Ermiş, Eşlem, Etene, Etmen, Eylem, İmren, İşeme, İşlem, İşret, Linet, Liret, Litre, Meleş, Menşe, Meret, Mermi, Meşin, Metil, Metin, Metre, Meyil, Minör, Neler, Nemli, Neşet, Neşir, Nimet, Nitel, Niyet, Öneri, Önlem, Örtme, Remel,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elti, Emel, Emen, Emet, Emin, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme, Erte, Eşey, Eşit, Eşli, Eşme, Eten, Eter, Etil, Etli, Etme, Eyer, İlme, İnme, İşte, İtme, Liet, Lime, Meme, Meni, Meri,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, İye, Leş, Ley, Lim, Lir, Men, Met, Mey, Mil, Mim, Mir, Mit, Nem, Net, Ney, Nim, Niş, Öte, Ret, Rey, Şem, Şen, Şer, Şet, Şey, Tel, Tem, Ten, Ter, Tim, Tin, Tör, Yel, Yem, Yen, Yer, Yön,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, En, Er, Eş, Et, Ey, İl, İm, İn, İş, İt, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Re, Şe, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.