YÖNLENDİRME (TDK)


1 . Yönlendirmek işi, oryantasyon.
2 . İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme, manipülasyon.

Yönlendirme kelimesi baş harfi Y son harfi E olan bir kelime. Başında Y sonunda E olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı Y sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİLEME Nedir?

Etkilemek işi, tesir.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

İSTEM Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

İSTEME Nedir?

İstemek işi: "İsteme adresi."- .

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MANİ Nedir?

Çoğu birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk koşuğu.

MANİ Nedir?

Bir şeyin yapılmasını önleyen şey, engel.

ORYA Nedir?

Karo.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÖNLENDİRMEK Nedir?

Bir kimsenin davranış, tutum, yapacağı iş vb. alanlarda izleyeceği yolu göstermek.

D E E L M N N R Y Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yönlendirme,

8 Harfli Kelimeler

Dinlenme, Meridyen, Önerilme, Yeldirme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Deneyim, Deneyli, Denilme, Derilme, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Direnme, Dönelme, Dönenme, Dönmeli, Elinden, Erdemli, Nedenli, Ödemeli, Önlenme, Rendeli, Yediler, Yedilme, Yedirme, Yemenli, Yeniden, Yenilme, Yerilme, Yerinde, Yerinel, Yerinme, Yermeli, Yönelim, Yönelme, Yönleme,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Derlem, Dileme, Direme, Edilme, Edinme, Edirne, Erinme, Ermeni, Eyerli, İlenme, İnleme, Lineer, Medeni, Mendil, Minder, Nedime, Nereli, Ödemli, Ödenme, Ömerli, Önemli, Önerme, Önleme, Yemeni, Yerine, Yönden,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demin, Demir, Demli, Deney, Denim, Denli, Denme, Derin, Derme, Deyim, Dilme, Dinen, Dinme, Diren, Direy, Dönel, Dönem, Döner, Dönme, Elden, Ender, Enlem, Erdem, Erden, Erime, Ermin, Eylem, İmren, Lider, Meyil, Midye, Minör, Neden, Nedim, Neler, Nemli, Ödeme, Önder, Öneri,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Deni, Dere, Deri, Deyi, Dine, Diye, Dren, Eder, Edim, Elde, Elem, Elim, Emel, Emen, Emin, Emir, Enir, Enli, Eren, Eril, Erim, Erin, Erme, Eyer, İlme, İnme, Lime, Meni, Meri, Mide, Mine, Nene, Nere, Nine, Niye, Ödem, Ölme, Önel,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Din, Döl, Ede, Edi, İde, İle, İye, Ley, Lim, Lir, Men, Mey, Mil, Mir, Nem, Ney, Nim, Rey, Yel, Yem, Yen, Yer, Yön,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, En, Er, Ey, İl, İm, İn, Le, Me, Mi, Ne, Öd, Ön, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.