YÖNLENDİRİLİŞ (TDK)

Yönlendirmek eylemi ya da biçimi.

Yönlendiriliş kelimesi baş harfi Y son harfi Ş olan bir kelime. Başında Y sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Ş . Başı Y sonu Ş olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YÖNLENDİRMEK Nedir?

Bir kimsenin davranış, tutum, yapacağı iş vb. alanlarda izleyeceği yolu göstermek.

D E L L N N R Y Ö İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dilleniş, Dinleniş, Dinleyiş, Dölleniş,

7 Harfli Kelimeler

Deliriş, Dileniş, Diliniş, Direniş, Diriliş, İndiriş, İnleyiş, Önleniş, Önleyiş, Yeniliş, Yeşilli, Yöneliş,

6 Harfli Kelimeler

Derili, Dineri, Döşeli, Eriyiş, İleniş, İnişli, İrinli, Ödeniş, Öneriş, Şiirli, Şirden, Yedili, Yönden, Yöndeş,

5 Harfli Kelimeler

Delil, Denli, Derin, Deyiş, Diliş, Dilli, Dinen, Diniş, Dinli, Diren, Direy, Diril, Dişil, Dişli, Dönel, Döner, İleri, Leyli, Lider, Linin, Neşir, Önder, Öneri, Şilin, Şirin, Şölen, Şöyle, Yelin, Yelli, Yenli, Yerli, Yeşil,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deni, Deri, Deyi, Dine, Dini, Diri, Dişi, Diye, Dren, Elli, Enir, Enli, Eril, Erin, Eriş, Eşli, İdil, İlle, İndi, İniş, İrin, İşli, Nine, Niye, Önel, Ören, Öyle, Röle, Şeni, Şeri, Şiir, Şile, Yedi, Yeni, Yine, Yöre,

3 Harfli Kelimeler

Dil, Din, Diş, Döl, Döş, Edi, İde, İle, İni, İri, İye, İyi, Leş, Ley, Lir, Ney, Niş, Rey, Şen, Şer, Şey, Şii, Yel, Yen, Yer, Yön,

2 Harfli Kelimeler

De, El, En, Er, Eş, Ey, İl, İn, İş, Le, Ne, Öd, Ön, Re, Şe, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.