YÖNETMENLİK (TDK)


1 . Yönetmen olma durumu.
2 . Yönetmenin görevi veya yeri.

Yönetmenlik kelimesi baş harfi Y son harfi K olan bir kelime. Başında Y sonunda K olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı Y sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YÖNETME Nedir?

Yönetmek işi.

YÖNETMEN Nedir?


1 . Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör.
2 . sinema, tiyatro Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik vb. ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan kimse, rejisör.

E E K L M N N T Y Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Yönetmenlik,

10 Harfli Kelimeler

Yönetilmek, Yönetmelik,

9 Harfli Kelimeler

Yöneltmek, Yönetilme,

8 Harfli Kelimeler

İnletmek, İtlenmek, Kinlenme, Önlenmek, Yenilmek, Yetinmek, Yönelmek, Yöneltim, Yöneltme, Yönetmek, Yönetmen, Yöntemli,

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, Emniyet, Eyitmek, İlenmek, İletken, İletmek, İnlemek, İnletme, İtlenme, Kemiyet, Kenetli, Kölemen, Metelik, Metilen, Önlemek, Önlenme, Temenni, Tenkiye, Yekinme, Yemekli, Yemenli, Yenilme, Yetinme, Yetkeli, Yönelik, Yönelim, Yönelme, Yönetim, Yönetme, Yönleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elenti, Emekli, Etilen, Etkime, Eyitme, İlenme, İletme, İlkten, İnleme, İtenek, Kelime, Kement, Kentli, Melike, Menent, Minnet, Netlik, Önemli, Önleme, Teenni, Tekmil, Telkin, Temkin, Temlik, Tenkil, Yekten, Yelken, Yelmek, Yeltek, Yemeni, Yemlik, Yenmek, Yetkin, Yetmek, Yitmek, Yöntem,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Emlik, Enlem, Enöte, Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Eylem, İlmek, İmlek, İnmek, İtmek, Kelem, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Melek, Melik, Metil, Metin, Meyil, Nemli, Nikel, Nimet, Nitel, Niyet, Ölmek, Önlem, Öteki, Ötmek, Tekel, Tekil, Tekin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, İtme, Kele, Keme, Kene, Kent, Kete, Kile, Köle,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İle, İlk, İye, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Köy, Ley, Lim, Lök, Men, Met, Mey, Mil, Mit, Nem, Net, Ney, Nim, Öke, Öte, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin, Yek, Yel, Yem, Yen, Yön,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Et, Ey, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ön, Te, Ti, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.