YÖNELTEÇ (TDK)


1 . Direksiyon.
2 . Bisikletin ön tekerlek maşası üstüne bağlanmış, iki elle kullanılan yön değiştirme aracı, gidon.

Yönelteç kelimesi baş harfi Y son harfi Ç olan bir kelime. Başında Y sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi Y , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ç . Başı Y sonu Ç olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARACI Nedir?


1 . Ara bulucu.
2 . Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt.
3 . ekonomi İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta.
4 . ekonomi İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.

BİSİKLET Nedir?

Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlikli taşıt, çiftteker.

DEĞİŞTİRME Nedir?

Değiştirmek işi, tebdil, tahrif: "Yazınımızın gelenek değiştirmesine bağlı olarak değişik etkenleri var bu durumun"- N. Cumalı.

DİREK Nedir?


1 . Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek: "Kayıkçı yelkeni açmak için ilkin direği yerine oturtmalıdır."- S. Birsel.
2 . Sütun.

DİREKSİYON Nedir?

Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç.

GİDON Nedir?


1 . Yönelteç: "Ne tarafa doğru meyil varsa gidonu o tarafa kıracaksınız ki bisiklet doğrulsun!"- B. Felek.
2 . denizcilik Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak, fors.

MAŞA Nedir?


1 - Ateş ya da kızgın bir şey tutmaya, korları karıştırmaya yarayan iki kollu metal araç: Mangal maşası .
2 - Çok küçük şeyleri tutmaya yarayan küçük, kollu araç.
3 - Çiftteker çatısının ön ve arkasında, çatal biçiminde, tekerleklerin takıldığı parça.
4 - Saçları kıvırmak, düzeltmek için elektrik ya da ateşle ısıtılan maşa biçiminde aygıt.
5 - Başkasının isteklerine, amaçlarına alet olan kimse.

TEKERLEK Nedir?


1 . Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dönebilen çember, teker: "Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan / Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor."- F. N. Çamlıbel.
2 . sıfat Bu biçiminde olan.

ÜSTÜNE Nedir?


1 . İlişkin, üzerine, dair: "Arkadaşım aşk ve evlilik üstüne konuşulacak şeyler bulmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Hesabına: "Kahveci içilen kahveleri Esat Ağanın üstüne yazıyor."- M. Ş. Esendal.
3 . ...-e göre, uygun olarak: "Paris'e yazıldı. Oradan ölçü üstüne gönderdiler, insan Paris'e kendi gidip diktirmeli."- M. Ş. Esendal.
4 . ...-den sonra: "Ben rakının üstüne şarap içmem diyecek oldu."- H. Taner.
5 . Kendinden önce gelen sözün ikileme biçiminde anlamını pekiştirmek ve sıklığını ifade etmek için kullanılan bir söz: "Memleketten mektup mektup üstüne para istemiyorlardı o sıralarda..."- S. F. Abasıyanık.

E E L N T Y Ç Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Yönelteç,

5 Harfli Kelimeler

Çelen, Çenet, Enöte, Entel, Letçe, Neyçe, Teyel, Yeleç,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çete, Eten, Leçe, Ölet, Önel, Öyle, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Ley, Net, Ney, Öte, Tel, Ten, Yel, Yen, Yön,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, En, Et, Ey, Le, Ne, Öç, Ön, Te, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.