VURUNMAK (TDK)


1 . Kendine vurmak.
2 . Giyinmek, örtünmek: "Yaşmak vurunmak."- .
3 . Koymak.

Vurunmak kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı V sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİYİNMEK Nedir?


1 . Kendi üzerine giymek: "Koltukta çok mükellef giyinmiş ve çok güzel bir kadın oturuyor."- P. Safa.
2 . (-de) Giysiyi belli bir yerden almak veya belli bir yerde diktirmek: "Hepsi terzi Mir'de giyinirlerdi."- Ö. Seyfettin.
3 . (-e), mecaz Ağır bir söze veya davranışa, sesini çıkarmadan içerlemek.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KOYMA Nedir?

Koymak işi.

KOYMAK Nedir?


1 - Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek.
2 - Eklemek, katmak.
3 - (Bedeni) Bir yere yerleştirmek, dokunmak.
4 - (Bir kimseyi, hayvanı) Bir yere kapatmak.
5 - Bir kimseyi bir kimseye bırakmak, emanet etmek.
6 - Bırakmak, terk etmek.
7 - Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
8 - Bırakmak.
9 - (Para için) Biriktirmek; yatırmak.
10 - (İmza, tarih, adres) Yazmak. 1
1 - Uyulması gereken kuralları saptamak, ortaya çıkarmak. 1
2 - Etkilemek, dokunmak. 1
3 - (Bütçede) Bir şey ya da kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. 1
4 - Pişmesi, ısınması için yemeği vb.'yi ocağın üzerine yerleştirmek. 1
5 - Bir kimseyi bir şey yerine koymak, onu öyle görmek.

ÖRTÜ Nedir?


1 . Örtmek için kullanılan şey, vualet: "Hekim, hastanın üstündeki örtüyü açtı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yapılarda çatı, dam.

ÖRTÜNME Nedir?

Örtünmek işi.

ÖRTÜNMEK Nedir?


1 . Kendi üzerine bir şey örtmek: "Üşümem merak etme / Sıcak tutar yün fanila / Olmazsa örtünürüm / Battaniyeyi iki katlı."- B. Necatigil.
2 . Kadın, dinî açıdan görünmesi sakıncalı olan yerlerini örtmek.

VURMA Nedir?

Vurmak işi.

VURMAK Nedir?


1 - Elini ya da elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla indirmek.
2 - Ses çıkarmak için, bir şeyi başka bir şey üzerine hızlıca değdirmek.
3 - Sapmak, yönelmek.
4 - Etkisi bir yere kadar uzanmak, sokulmak, girmek, duyulmak, yansımak, °aksetmek.
5 - Hızla değmek, çarpmak.
6 - Çarpma işlemini yapmak.
7 - Sürmek.
8 - Bağlamak, takmak, koymak.
9 - Olduğundan başka bir biçime çevirmek ya da olduğundan başka biçimdegörünmek.
10 - Batıcı ya da kesici cisimleri saplamak, kakmak. 1
1 - Uygulamak, basmak, koymak. 1
2 - Çok etki etmek, yaralamak. 1
3 - Ses çıkarmak, ses vermek, çalmak. 1
4 - argo Herhangi bir biçimde yolsuzca para almak, soymak. 1
5 - İçki içmek. 1
6 - Amaçladığı şeye rast getirmek. 1
7 - Hızla çarpmak. 1
8 - Silahla yaralamak, öldürmek. 1
9 - Dokunmak, hasta etmek.
20 - (Soğuk, dolu gibi şeyler için) Zarar vermek. 2
1 - Vuru durumunda olmak, çarpmak. 2
2 - Çıkmak, isabet etmek. 2
3 - Üzerinde görünmek, üzerine düşmek. 2
4 - Desteklemek, dayamak. 2
5 - Çıkmak, görünmek. 2
6 - Sırtına, omzuna yerleştirmek ya da bir şeyi başka bir şey üzerine koymak. 2
7 - Tavla oyununda pulu kırmak.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

VURUNMA Nedir?

Vurunmak işi.

VURUNMAK Nedir?


1 . Kendine vurmak.
2 . Giyinmek, örtünmek: "Yaşmak vurunmak."- .
3 . Koymak.

A K M N R U U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Vurunmak,

7 Harfli Kelimeler

Vurunma,

6 Harfli Kelimeler

Kuruma, Vurmak,

5 Harfli Kelimeler

Karun, Kavun, Kuman, Kumar, Kumru, Kuram, Kurma, Kurna, Kurum, Rakun, Uknum, Vakum, Vakur, Vurma, Vuruk,

4 Harfli Kelimeler

Akur, Kamu, Kuma, Kura, Kuru, Mark, Marn, Maun, Ruam, Umar, Umur, Uran, Uruk, Vuku, Vuru,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Kam, Kan, Kar, Kav, Kum, Kur, Nam, Nar, Nur, Ram, Rum, Run, Umu, Van, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Ar, Av, Ra, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.