VURGULANIŞ (TDK)

Vurgulanmak eylemi ya da biçimi.

Vurgulanış kelimesi baş harfi V son harfi Ş olan bir kelime. Başında V sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı V sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

VURGULANMAK Nedir?

Vurgulanmak eylemi yapılmak.

A G I L N R U U V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Langur, Şunlar, Şuralı, Vurgun,

5 Harfli Kelimeler

Algın, Argın, Arşın, Gavur, Gırla, Gulaş, Ilgar, Lugar, Nurlu, Rugan, Şanlı, Şavul, Urgan, Vanlı, Vargı, Varış, Vurgu, Vuruş,

4 Harfli Kelimeler

Aguş, Algı, Alın, Alış, Arış, Arlı, Avlu, Gına, Guru, Guşa, Şıra, Şura, Şura, Şuur, Ulan, Ulaş, Uran, Urla, Vuru,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Alg, Anı, Arı, Arş, Aşı, Gar, Gır, Ira, Lan, Lav, Nal, Nar, Nur, Run, Şal, Şan, Şua, Ula, Ulu, Van, Var, Vın,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, Aş, Av, La, Ra, Şu, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.