VURDUMDUYMAZLIK (TDK)

Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık: "Vefakârlığı da öyleydi. Genel unutkanlığa, vurdumduymazlığa karşı içinden gelen bir tepki idi."- H. Taner.

Vurdumduymazlık kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi U , altıncı harfi M , yedinci harfi D , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi Z , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi I , onbeşinci harfi K . Başı V sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

ALDIRIŞ Nedir?

Aldırma işi.

ALDIRIŞSIZ Nedir?

Aldırmaz, umursamayan.

ALDIRMAZ Nedir?

Bir şeye önem vermeyen, umursamayan, kayıtsız, lakayıt: "Bendeki değişikliğe aldırmaz görünmek için türkü söylüyor."- R. H. Karay.

ALDIRMAZLIK Nedir?

Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lakaydi.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GENEL Nedir?


1 . Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi: "Genel seçim. Genel tarih."- .
2 . Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan: "Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi mutlu, dengeli bir evliliktir."- H. Taner.
3 . Yetkisi ve sorumluluğu çok olan: "Genel başkan. Genel müdür."- .
4 . Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne): "Genel kitaplık."- .
5 . Bir genelleme sonucunda elde edilen: "Genel düşünce."- .

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

ÖYLE Nedir?


1 . Onun gibi olan, ona benzer: "Ben öyle bir şey demedim."- R. H. Karay.
2 . zarf O yolda, o biçimde, o tarzda: "... öyle tembel tembel salınışları, birdenbire öyle bir duruşları, arkalarına bir bakışları var ki insanı çileden çıkarıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ö'yle) O denli, o kadar, o derece: "Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle."- O. C. Kaygılı.
4 . ünlem İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!"- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

UMUR Nedir?

Aldırış etme, önem verme: "Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?"- A. İlhan.

UMURSAMA Nedir?

Umursamak durumu.

UMURSAMAZ Nedir?

Umursamayan, aldırış etmeyen.

UMURSAMAZLIK Nedir?

Umursamama, aldırış etmeme durumu: "Bütün yüzlerde gördüğüm ifade sadece bir umursamazlıktan ibaret kalmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

UNUTKAN Nedir?

Çok unutan, unutma huyu olan.

VURDUMDUYMAZ Nedir?

Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz: "... ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar..."- H. R. Gürpınar.

A D D I K L M M R U U U V Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Vurdumduymazlık,

12 Harfli Kelimeler

Vurdumduymaz,

10 Harfli Kelimeler

Duyurulmak, Uydurulmak,

9 Harfli Kelimeler

Duymazlık, Duyurulma, Uydurulma, Yumdurmak,

8 Harfli Kelimeler

Durulmak, Duyarlık, Duyulmak, Duyurmak, Mazuryum, Umdurmak, Uydurmak, Uymazlık, Vurulmak, Yavuzluk, Yudumluk, Yumdurma, Yumruluk, Yumulmak,

7 Harfli Kelimeler

Daluyku, Dudaklı, Duraklı, Durulma, Duruluk, Duvaklı, Duyarlı, Duyulma, Duyumlu, Duyurma, Duyurum, Kılavuz, Kudurma, Kurulma, Kurumlu, Rumuzlu, Umdurma, Umulmak, Uyarlık, Uyduluk, Uydurma, Uyduruk, Uyruklu, Uyulmak, Uyuzluk, Vakumlu, Vurmalı, Vurulma, Yavuklu, Yumulma,

6 Harfli Kelimeler

Arzulu, Daldız, Darlık, Dazkır, Dızlak, Durmak, Duymak, Duyuru, Kulvar, Kumalı, Kumral, Kuralı, Kurmay, Kurulu, Kuruma, Kuzulu, Mazlum, Mızrak, Muarız, Mumluk, Radyum, Rumluk, Ulumak, Umulma, Uyaklı, Uyarım, Uykulu, Uyulma, Uyumak, Uyumlu, Uyuzlu, Uzaylı, Varlık, Vurmak, Yaldız, Yardım, Yarlık, Yavrum, Yazlık, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Ardıl, Armuz, Aylık, Ayrık, Ayrım, Azlık, Dalız, Damlı, Davul, Dılak, Dualı, Dudak, Dulda, Duluk, Dumur, Durak, Dural, Durma, Duruk, Durum, Duvak, Duvar, Duyar, Duyma, Duyum, Irmak, Kalım, Karlı, Kavmı, Kavuz, Kayır, Kazıl, Kazım, Kılma, Kıray, Kırma, Kıvam, Kıyam, Kıyma,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Aklı, Akur, Aldı, Alık, Alım, Arık, Arız, Arlı, Aruz, Arzu, Avlu, Ayık, Aylı, Ayrı, Azık, Dadı, Darı, Daru, Dayı, Dram, Dudu, Duka, Duma, Duru, Duyu, Irak, Kadı, Kamu, Karı, Kayı, Kazı, Kıya, Kral, Kula, Kulu,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arz, Ayı, Azı, Dal, Dam, Dar, Dav, Daz, Dua, Dul, Duy, Ira, Irk, Irz, Kal, Kam, Kar, Kav, Kay, Kaz, Kıl, Kır, Kız, Kul, Kum, Kur, Kuz, Lak, Lam, Lav, Laz, Mal, Mum, Muz, Ram, Ray, Rum,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, Av, Ay, Az, La, Ra, Ur, Uz, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.