Vurdumduymazlık

  1. [isim] Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
    • "Vefakârlığı da öyleydi. Genel unutkanlığa, vurdumduymazlığa karşı içinden gelen bir tepki idi." (Haldun Taner)
    • "Şimdi böyle bir iftira karşısında bizim için vurdumduymazlıktan gelmeye imkân kalır mıydı?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Vurdumduymazlık kelimesi baş harfi v son harfi k olan bir kelime.Başında v sonunda k olan kelimenin birinci harfi v , ikinci harfi u , üçüncü harfi r , dördüncü harfi d , beşinci harfi u , altıncı harfi m , yedinci harfi d , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi m , onbirinci harfi a , onikinci harfi z , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi k . Başı v sonu k olan 15 harfli kelime.