VURDUMDUYMAZ (TDK)

Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz: "... ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar..."- H. R. Gürpınar.

Vurdumduymaz kelimesi baş harfi V son harfi Z olan bir kelime. Başında V sonunda Z olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi U , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi U , altıncı harfi M , yedinci harfi D , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi Y , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi Z . Başı V sonu Z olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

ALDIRIŞ Nedir?

Aldırma işi.

ALDIRIŞSIZ Nedir?

Aldırmaz, umursamayan.

ALDIRMAZ Nedir?

Bir şeye önem vermeyen, umursamayan, kayıtsız, lakayıt: "Bendeki değişikliğe aldırmaz görünmek için türkü söylüyor."- R. H. Karay.

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAMA Nedir?


1 . Anlamak işi, vukuf.
2 . felsefe Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

BUNLAR Nedir?

Bu zamirinin çokluk biçimi: "Bunlar, diyorum, bu saydığım şeyler nedir?"- M. Ş. Esendal.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYGUSUZ Nedir?


1 . Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz: "Alığa döndüm, bir çuval pamuk kadar duygusuzum."- A. Gündüz.
2 . Katı yürekli, umursamaz, hissiz: "Sakin hatta donuk, bütün durumlarda duygusuz görünür o..."- T. Buğra.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

MİSAFİR Nedir?


1 . Konuk.
2 . eskimiş, tıp (***) Gözün saydam tabakasında herhangi bir sebeple oluşan beyaz leke.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGISIZ Nedir?

Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz: "Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?"- T. Fikret.

UMUR Nedir?

Aldırış etme, önem verme: "Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?"- A. İlhan.

UMURSAMA Nedir?

Umursamak durumu.

UMURSAMAZ Nedir?

Umursamayan, aldırış etmeyen.

VURDUMDUYMAZ Nedir?

Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz: "... ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar..."- H. R. Gürpınar.

A D D M M R U U U V Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Vurdumduymaz,

8 Harfli Kelimeler

Mazuryum, Yumdurma,

7 Harfli Kelimeler

Duyurma, Duyurum, Umdurma, Uydurma,

6 Harfli Kelimeler

Duyuru, Radyum, Yavrum,

5 Harfli Kelimeler

Armuz, Dumur, Durma, Durum, Duvar, Duyar, Duyma, Duyum, Mamur, Maruz, Mazur, Mumya, Rumuz, Uymaz, Uyuma, Vurma, Yavru, Yavuz, Yudum, Yumma, Yumru, Yurdu, Yuvar,

4 Harfli Kelimeler

Aruz, Arzu, Daru, Dram, Dudu, Duma, Duru, Duyu, Ruam, Umar, Umma, Umum, Umur, Uray, Uydu, Uyma, Uyum, Uyur, Uyuz, Uzam, Uzay, Uzuv, Vuru, Yuma, Yuva,

3 Harfli Kelimeler

Arz, Dam, Dar, Dav, Daz, Dua, Duy, Mum, Muz, Ram, Ray, Rum, Ruz, Umu, Var, Vay, Vaz, Yad, Yar, Yaz, Zam, Zar, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, Av, Ay, Az, Ra, Ur, Uz, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.