VUKUFSUZLUK (TDK)

Bilgisizlik.

Vukufsuzluk kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi U , üçüncü harfi K , dördüncü harfi U , beşinci harfi F , altıncı harfi S , yedinci harfi U , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi U , onbirinci harfi K . Başı V sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSİZ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.
2 . Aymaz.

BİLGİSİZLİK Nedir?

Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, bilisizlik, cahillik, cahiliyet, cehalet: "Bilgisizlikle mücadele sonunda kuvvetli nesiller göreceğimiz gün gibi aşikârdır."- S. F. Abasıyanık.

F K K L S U U U U V Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Vukufsuzluk,

8 Harfli Kelimeler

Vukufsuz,

7 Harfli Kelimeler

Kuzuluk, Ufuksuz, Vukuflu,

6 Harfli Kelimeler

Kuzulu, Ufuklu,

5 Harfli Kelimeler

Suluk, Uzluk, Vukuf, Vusul,

4 Harfli Kelimeler

Kulu, Kuzu, Sulu, Ufuk, Uful, Ulus, Uslu, Usul, Uzuv, Vuku,

3 Harfli Kelimeler

Flu, Ful, Kul, Kuz, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Su, Uf, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.