VOYVODALIK (TDK)


1 . Voyvoda egemenliği.
2 . Voyvodanın egemenliği altındaki ülke.

Voyvodalık kelimesi baş harfi V son harfi K olan bir kelime. Başında V sonunda K olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi O , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi V , beşinci harfi O , altıncı harfi D , yedinci harfi A , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı V sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

EGEMEN Nedir?


1 . Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: "Egemen devlet."- .
2 . mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

VOYVO Nedir?

Alay ederek sataşmak için söylenen bir söz.

VOYVODA Nedir?

Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri unvan.

A D I K L O O V V Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Voyvodalık,

7 Harfli Kelimeler

Voyvoda,

6 Harfli Kelimeler

Dolayı, Odalık, Ovalık,

5 Harfli Kelimeler

Aylık, Dılak, Dolak, Dolay, Kolay, Layık, Odalı, Ovalı, Oyalı, Vokal, Voyvo, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adlı, Akıl, Aklı, Aldı, Alık, Ayık, Aylı, Ayol, Dayı, Kadı, Kayı, Kıya, Kola, Kova, Loda, Odak, Olay, Oval, Yakı, Yalı, Yıva,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Ayı, Dal, Dav, Dok, Kal, Kav, Kay, Kıl, Kod, Kol, Kov, Koy, Lak, Lav, Lok, Oda, Ova, Oya, Vay, Yad, Yak, Yal, Yıl, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Av, Ay, Do, La, Od, Ok, Ol, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.