VOKALİST (TDK)

Müzik türlerinde solisti arka planda destekleyen ses.

Vokalist kelimesi baş harfi V son harfi T olan bir kelime. Başında V sonunda T olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi O , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi S , sekizinci harfi T . Başı V sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

DESTE Nedir?


1 . Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam: "Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor."- H. Taner.
2 . Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza.
3 . matematik Aynı cinsten onluk bir küme.
4 . spor Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.

DESTEK Nedir?


1 . Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda.
2 . Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, bindi, hamil: "Şamdan, sehpa, sacayak birer destektir."- .
3 . ekonomi Kredi işlemlerinde her an sarf edilebilecek kredi.
4 . askerlik Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma.
5 . fizik Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru.
6 . mecaz Maddi ve manevi yardımcı, dayanak: "Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta."- O. Hançerlioğlu.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

PLAN Nedir?


1 . Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen: "Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar."- H. Taner.
2 . Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim: "O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu."- R. N. Güntekin.
3 . sinema, TV (***) Çekim.
4 . mecaz Düşünce, niyet, maksat, tasavvur: "Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi."- Ö. Seyfettin.

SOLİST Nedir?

Solocu.

A K L O S T V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Vokalist,

7 Harfli Kelimeler

Kilovat,

6 Harfli Kelimeler

Avisto, İskota, Kalsit, Lastik, Lokavt, Slovak,

5 Harfli Kelimeler

Astik, İslav, Kasti, Katil, Kavil, Kavis, Kolit, Laski, Oksit, Oktav, Otlak, Sakil, Sakit, Salik, Salto, Salvo, Solak, Stilo, Taksi, Talik, Tavik, Vakit, Visal, Vokal, Volta, Votka,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akis, Akit, Akli, Aksi, Alto, Asil, Asit, Asli, Atik, Atol, İsal, İsot, Kail, Kaos, Kast, Kati, Kavi, Kilo, Kils, Kist, Klas, Kola, Koli, Kosa, Kota, Kova, Laik, Laso, Lika, Liva, Lota, Olta, Oval, Saik, Saki, Sako, Salt, Silo, Slav,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alo, Alt, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İla, İlk, İsa, İta, Kal, Kas, Kat, Kav, Kil, Kit, Kol, Kot, Kov, Lak, Lav, Lok, Lot, Ova, Sak, Sal, Sav, Sik, Sit, Ski, Sol, Tak, Tal, Tas, Tav, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, At, Av, İl, İs, İt, Ki, La, Ok, Ol, Ot, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.