VİYOLONSEL (TDK)

Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı, çello.

Viyolonsel kelimesi baş harfi V son harfi L olan bir kelime. Başında V sonunda L olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi N , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi L . Başı V sonu L olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

ÇALGI Nedir?


1 . Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman.
2 . Çalgı çalma, müzik: "Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi."- P. Safa.
3 . Müzik topluluğu: "Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu."- E. E. Talu.

ÇELLO Nedir?

Viyolonsel.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

KONT Nedir?


1 - Roma İmparatoru'nun danışman olarak seçtiği kimse.
2 - Derebeylik düzeninde derebeyi.
3 - Batı toplumunda dördüncü derecede bir soyluluk sanı.

KONTRBAS Nedir?


1 . Keman türünden, en kalın sesli yaylı saz: "Kontrbas öğretmeni Rıza'nın daha bir oturmuşluğu vardır rolüne."- H. Taner.
2 . Kontrbasçı.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

ORKESTRA Nedir?


1 . Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu: "Locadan çıkarken, davulu üstüne on lira atılan orkestra, zeybek havası çalmaya başlar."- F. R. Atay.
2 . tiyatro Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri.
3 . tiyatro Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar: "Butterfly'ı ben orkestrada koltuktan seyrederken sen locada ... idin."- H. C. Yalçın.

SÜRTME Nedir?

Sürtmek işi.

TELLİ Nedir?


1 . Teli olan.
2 . Teller takınmış, telle süslenmiş: "Telli gelin."- .

VİYOLA Nedir?

Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto.

E L L N O O S V Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Viyolonsel,

7 Harfli Kelimeler

İsloven,

6 Harfli Kelimeler

Losyon, Sloven,

5 Harfli Kelimeler

Evsin, Leyli, Nesil, Olein, Selvi, Sille, Sinle, Viyol, Yelin, Yelli, Yenli,

4 Harfli Kelimeler

Elli, Enli, Esin, Evin, Evli, İlle, İyon, Lens, Lise, Lolo, Nesi, Niye, Noel, Sevi, Silo, Sine, Solo, Sone, Veli, Vole, Voli, Yeis, Yeni, Yine,

3 Harfli Kelimeler

İle, İye, Ley, Nev, Ney, Ole, Ons, Sel, Sen, Sin, Sol, Son, Soy, Yel, Yen, Yiv, Yol,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Es, Ev, Ey, İl, İn, İs, Le, Ne, Ol, On, Oy, Se, Si, Ve, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.