VİCDANSIZCA (TDK)


1 . Vicdansıza yakışan: "Siz bugüne kadar zevcenizin vicdansızca ve aleni hıyanetine, edepsizliğine tahammül ettiniz."- H. R. Gürpınar.
2 . zarf (vicdansı'zca) Vicdansız bir biçimde, vicdansızcasına.

Vicdansızca kelimesi baş harfi V son harfi A olan bir kelime. Başında V sonunda A olan kelimenin birinci harfi V , ikinci harfi İ , üçüncü harfi C , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi C , onbirinci harfi A . Başı V sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALENİ Nedir?

Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan: "Siz bugüne kadar zevcenizin vicdansızca ve aleni hıyanetine, edepsizliğine tahammül ettiniz."- H. R. Gürpınar.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BUGÜN Nedir?


1 . İçinde bulunduğumuz gün: "Bugünün işini yarına bırakma."- .
2 . İçinde bulunduğumuz çağ, zaman: "Bugünün çoluğu çocuğu hep sakallı."- H. Taner.
3 . zarf İçinde bulunduğumuz günde: "Bugün hava güzel."- .

EDEP Nedir?


1 . Toplum töresine uygun davranma: "Olur şey mi bu, haydi edebinle çık git, çekil karşımdan!"- A. Ş. Hisar.
2 . İyi ahlak, incelik, terbiye.

EDEPSİZ Nedir?


1 . Utanılacak işleri sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz (kimse).
2 . Sakınılacak kötü (kimse), şirret: "Sen şimdi yukarı çıkar, bu edepsizi defedersin."- R. N. Güntekin.

HIYANET Nedir?


1 - Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme ya da karşı davranma, hainlik,°ihanet.
2 - Güveni kötüye kullanma, aldatma, vefasızlık.
3 - Vefasız, sözünde durmayan.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

TAHAMMÜL Nedir?


1 . Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması.
2 . İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma: "Bu gece kendi kendimle uğraşmaya tahammülüm yoktu."- R. N. Güntekin.

VİCDAN Nedir?

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç: "Tüm insanlar dünyaya, kafa ve yüreklerinde bir iç mahkeme ile gelirler. Bunun adına vicdan denir."- A. Boysan.

VİCDANSIZ Nedir?

Vicdanı olmayan, insafsız.

VİCDANSIZCA Nedir?


1 . Vicdansıza yakışan: "Siz bugüne kadar zevcenizin vicdansızca ve aleni hıyanetine, edepsizliğine tahammül ettiniz."- H. R. Gürpınar.
2 . zarf (vicdansı'zca) Vicdansız bir biçimde, vicdansızcasına.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

ZEVCE Nedir?

Karı: "Ben dedi, zevce ile cariye arasındaki farkı hâlâ anlamış değilim."- P. Safa.

A A C C D I N S V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Vicdansızca,

9 Harfli Kelimeler

Vicdansız,

7 Harfli Kelimeler

Vidasız,

6 Harfli Kelimeler

Anasız, Cansız, Danacı, Davacı, Savacı, Vicdan, Zıvana,

5 Harfli Kelimeler

Acıca, Adına, Adsız, Andız, Ansız, Avans, Cazcı, Cinas, Cinsı, Civan, Danca, Divan, Nadas, Sancı, Savan, Savca, Savcı, Sazan, Sazcı, Sınai, Sınav,

4 Harfli Kelimeler

Aciz, Adcı, Anca, Anız, Avaz, Avcı, Azca, Cadı, Caiz, Cana, Cani, Cıda, Cıva, Cins, Dana, Dans, Dava, İcaz, İvaz, İzan, Nazi, Nida, Nisa, Niza, Sada, Sana, Sanı, Sava, Sıva, Vaaz, Vadi, Vaiz, Vana, Vasi, Vida, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Adi, Ana, Anı, Ani, Asa, Ası, Asi, Aza, Azı, Can, Caz, Cıs, Cız, Cin, Dav, Daz, Din, Diz, İsa, Nas, Naz, Sac, San, Sav, Saz, Sin, Siz, Van, Vaz, Vın, Vız, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, An, As, Av, Az, İn, İs, İz, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.